Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Pro média

Další nájemník RPG Byty dosáhl u soudu významného úspěchu!

Ostrava, 29. ledna 2020 - Po mnoha letech soudních sporů dosáhnul další nájemník RPG Byty (dnes RESIDOMO) u soudu významného úspěchu! Nájemník společnosti RPG Byty, dnes RESIDOMO, uspěl s žalobou u Ústavního soudu, která se týkala platnosti původní nájemní smlouvy s tzv. automatickým prodlužováním. Ústavní soud zvrátil původní rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Chtěli jednat o kompromisu, nabízejí ale tržní ceny. Jednání BYTYOKD.CZ s RPG Byty přerušena, čeká se na stanovisko vlastníka.

Ostrava, 16. září 2013 – 44 000 bytů získali za 40 000 za byt, dnes management RPG Byty nabízí nájemníkům prodej za prakticky tržní ceny, i když je to mimo cenový rámec definovaný v privatizační smlouvě.

Realitní společnost RPG Byty Z. Bakaly má již 6500 neobsazených bytů, přesto v roce 2013 dále zvedá nájmy

Ostrava, 10. prosince 2012- Společnost RPG Byty podnikatele Z. Bakaly opakovaně uvádí v médiích pouze 2000 volných bytů a v roce 2013 plánuje dvakrát zvedat nájem (od ledna o cca 7.9%). Dle průzkumu, který provedlo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, má však společnost RPG Byty k 2.12.2012 neobsazených již více než 6500 bytů (cca 14.8% bytového portfolia – bývalých hornických bytů). Společnost RPG Byty neposkytuje pravdivé informace a uměle vytváří dojem vysoké obsazenosti bytů a vysoké poptávky po volných bytech. Za této situace pak dále zvedá nájmy, i když k tomu není tržní důvod.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ získalo přístup do vyšetřovacího spisu v kauze privatizace OKD a zvažuje novou stížnost

Ostrava, 12. listopadu 2012- V souvislosti s žalobou na Evropskou Komisi u Evropského soudního dvoru získalo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ oprávnění nahlížet do vyšetřovacího spisu vedeného Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) ve věci Trestního oznámení týkajícího se prodeje 46% akcií OKD v roce 2004. Vzhledem k závažnosti důkazů shromážděných Protikorupční policí zvažuje sdružení novou stížnost na nedovolenou veřejnou podporu k Evropské komisi.

Vyšetřování privatizace OKD finišuje, Zdeněk Bakala vyvíjí nátlak, BYTYOKD.CZ zveřejňuje trestní oznámení a nové důkazy!

Ostrava, 24. dubna 2012 – Veřejná vyjádření Zdeňka Bakaly na adresu státního zastupitelství a premiéra ČR vnímáme jako zcela nepřijatelný nátlak a snahu ovlivnit závěrečnou fázi šetření a výsledek Trestního řízení Protikorupční policie ve věci privatizace OKD. Sdružení BYTYOKD.CZ proto okamžitě zveřejňuje celé Trestní oznámení ve věci privatizace OKD, ukázku z původního Znaleckého ocenění OKD z roku 2004 a nově zajištěné důkazy v kauze. Rovněž zveřejňujeme tzv. Price letter, který dokládá angažmá Z.Bakaly v privatizaci OKD dlouho před podpisem privatizační smlouvy.
Price letter spolu s dalšími informacemi rovněž zasíláme premiéru Petru Nečasovi.

Bakalova společnost RPG Byty má již 6000 neobsazených bytů, v médiích uvádí 600

Ostrava, 19. března 2012 – Dle průzkumu, který provedlo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, má společnost RPG Byty k 19.3.2012 již více než 6000 neobsazených bytů (cca 14% bytového portfolia – bývalých hornických bytů).

Evropská komise fatálně selhala při prošetřování privatizace OKD. Sdružení BYTYOKD.CZ podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru

Ostrava, 3.listopadu 2011 – Evropská komise porušila své povinnosti, když v rámci šetření nedovolené podpory při prodeji OKD ignorovala předložená fakta a závažné důkazy a nezahájila formální řízení. Shodují se na tom právní analýzy renomovaných expertů, které má Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ k dispozici. Komise tak porušila čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a zároveň připravila nájemníky bytů OKD o jejich procesní práva.

Skandální blamáž Ministerstva financí ve sporu s RPG Industries – stát přišel o 30 mil. Kč. Neschopnost nebo korupce?

Ostrava, 17. července 2011– Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ získalo Rozhodčí nález ve sporu Ministerstva financí se společností RPG Industries Limited Zdeňka Bakaly o zaplacení 30 000 000,- Kč za porušení Smlouvy o prodeji OKD. Potvrdila se dřívější podezření, že Ministerstvo financí vedlo arbitráž s RPG jen naoko.

Podezřelým rozhodčím řízením rozhodně největší privatizační kauza současnosti nekončí!

Ostrava, 26. května 2011 – Podezřelým rozhodčím řízením rozhodně nekončí největší privatizační kauza současnosti – kauza bytů OKD, ve které existuje důvodné podezření, že stát a daňový poplatníci byli připraveni minimálně o 20 mld. Kč.

Sdružení BYTYOKD.CZ zjistilo nové důkazy v kauze privatizace OKD a podává trestní oznámení, možná škoda 20 mld. Kč

Ostrava, 4. března 2011 – Na základě nově zjištěných důkazů podalo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ trestní oznámení, neboť se domnívá, že v souvislosti s privatizací majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s. v roce 2004 mohla být České republice způsobena škoda ve výši okolo 20 mld. Kč.

Zaplatila 200 000 za nájemní byt OKD (RPG), dnes jí RPG Byty vyhrožuje neplatnou nájemní smlouvou a žalobami

Ostrava, 15. prosince 2010 – Týden po zveřejnění výsledků právní analýzy JUDr. Hany Marvanové, která byla zpracována pro Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, společnost RPG Byty oznámila, že provede úpravy některých kritizovaných pasáží svých návrhů, které byly v rozporu s dobrými mravy a dokonce i s platnými zákony.

Černá kniha

Ostrava, 24. září 2010 Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ reaguje na řadu nepravdivých informací, které jsou uvedeny v tzv. Bílé knize, kterou Zdeněk Bakala prezentoval na své tiskové konferenci V Praze 22.9.2010.

Proto jsme dnes Zdeňku Bakalovi zaslali otevřený dopis a Černou knihu s přehledem nepravdivých informací, které jsou v jeho Bíle knize uvedeny.

Bakalova společnost komerčně zastavuje byty, bankám ale „zapomněla“ sdělit své závazky vůči nájemníkům

Ostrava, 17. září 2010 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ)– Společnost RPG Byty, s.r.o., patřící do podnikatelské skupiny RPG Industries SE podnikatele Zdeňka Bakaly, zastavuje bytový fond bývalého OKD. V úvěrových smlouvách s věřiteli ale neuvedla, že na bytových domech váznou břemena v podobě cenově zvýhodněného předkupního práva nájemců bytů (čl.

Poradce ministra Víta Bárty (VV) Telička v jasném střetu zájmů

Ostrava, 9. září 2010 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ)– Lobbista podnikatelské skupiny RPG Industries Zdeňka Bakaly, Pavel Telička, se stal oficiálně poradcem ministra Víta Bárty (VV) na Ministerstvu dopravy. Rovněž se také stal členem expertního týmu ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského (VV) na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Evropská komise začala prošetřovat stížnost nájemníků bytů OKD, Bakalové skupině hrozí sankce až 50 mld. Kč

Ostrava, 7. července 2010 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ)– Evropská komise začala prošetřovat stížnost Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Sdružení vyčíslilo ve své stížnosti na základě znaleckého posudku renomovaného ústavu minimální nedovolenou podporu ve výši 1.8 mld. Kč. Reálná výše nedovolené podpory je 20-50 mld. Kč.

TZ BYTYOKD.CZ: Jsme připraveni jednat s RPG Industries SE o prodeji bytů nájemníkům

Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ - Reakce na tiskovou zprávu RPG Industries SE z 25.3.2010

RPG Industries SE si stěžuje na Sněmovnu, ale odmítá přitom plnit své smluvní závazky !

Ostrava, 4. února 2010 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ) – Kroky RPG Industries SE vnímáme jako snahu odvést pozornost od podstaty problému. Vlastník odmítá plnit smluvní závazky, které při uzavření Smlouvy o koupi akcií OKD v roce 2004 dobrovolně přijal. Státu i nájemníkům hrozí újma v řádu desítek miliard korun.

Rozhodnutí soudu v kauze bytů OKD vítáme, další kroky ale musí následovat

Ostrava, 18. prosince 2009 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ)– Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ vítá rozhodnutí soudu, kterým na návrh Ministerstva financí zakázal realitní společnosti RPG Byty nakládat s byty OKD v rozporu se Smlouvou o prodeji OKD z roku 2004.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zpochybňuje závěry auditu i stanovisko ministerstva financí

Ostrava, 20. listopadu 2009 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ)– BYTYOKD.CZ se důrazně distancuje od auditu hospodaření ve společnosti RPG Byty i od jeho závěrů, které údajně potvrdily, že po celou dobu omezení byly veškeré závazky RPG INDUSTRIES SE vyplývající ze Smlouvy o prodeji akcií OKD řádně plněny.

Právní kancelář, která připravovala Smlouvu, pracovala také pro protistranu. Státu hrozí újma ve výši 35-55 mld. Kč.

Ostrava, 22. října 2009 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ)–Advokátní kancelář Allen & Overy, která vypracovala pro stát Smlouvu o prodeji akcií OKD a dodnes poskytuje státu a ministerstvu financí odborné posudky ve věci plnění této Smlouvy, současně pracovala i pro druhou stranu.

V kauze bytů OKD hrozí vážná újma pro nájemce více než 43 tisíc bytů i pro stát

Ostrava, 29. září 2009 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ)– RPG Industries SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek 7.6 (d) (předkupní právo pro nájemce bez časového omezení za zvýhodněnou cenu) Smlouvy o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004 a hodlá dále postupovat, jako by ministerstvo financí její výpověď akceptovalo.

Při prodeji OKD došlo k nedovolené veřejné podpoře minimálně ve výši 1.7 mld. Kč

Ostrava, 21. září 2009 (Tisková konference SN BYTYOKD.CZ)–při prodeji OKD v roce 2004 došlo k nedovolené veřejné podpoře minimálně ve výši 1.7 mld. Kč. Tato částka byla vyčíslena na základě nového znaleckého posudku, který si nechalo vypracovat Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ.

Tisková zpráva: Komentář ke skandálnímu on-line rozhovoru ředitele RPG Aksiche v Deníku

Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.