Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ve věku 77 let zemřela dlouholetá místopředsedkyně našeho sdružení

Se zármutkem oznamuji, že nás dne 18. listopadu 2023 opustila ve věku 77 let dlouholetá místopředsedkyně našeho sdružení paní Helena Řegucká.

Helena stála se svým manželem panem Jaroslavem Řeguckým u zrodu našeho Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Od počátku vedla nejprve společně se svým manželem sekretariát našeho sdružení a po jeho úmrtí pokračovala dále neúnavně v práci pro sdružení a nájemníky v bytech OKD, jednalo se řádově o tisíce hodin práce zdarma.

Za její práci jí náleží veliký dík! Byla skvělá kolegyně a výborný člověk.
Na vlastní přání zesnulé proběhne rozloučení jen v nejužším rodinném kruhu.

Děkujeme všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku.

Roman Macháček,
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.