Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Často kladené dotazy

Zajímá mne právní statut sdružení. Jaké jsou jeho stanovy a je registrováno na MVČR?

Ano, naše sdružení je oficiálně registrováno Ministerstvem vnitra. Datum založení 23.9.2008, IČ: 22722912. Naše stanovy najdete v menu Stanovy sdružení.

Jsme tedy řádně registrované sdružení, které má své stanovy, vedení, členy
a kontrolní orgán. Více informací o našem sdružení najdete v menu
O nás.

Zaregistroval jsem se ve Vašem systému na stránkách www.BYTYOKD.CZ, jsem už členem sdružení ?

Aby jste se stal řádným členem našeho sdružení, musíte vyplnit přihlášku do sdružení a zaplatit členský poplatek. Potřebné informace najdete v menu Jak se stát členem sdružení ?

Jak mohu kontaktovat vedení sdružení, nenašla jsem kancelář?

Veškeré kontaktní údaje naleznete na našich stránkách www.BYTYOKD.CZ, konkrétně v menu Kontakty.

Upozorňuji, že naše sdružení nemá z finančních důvodů vlastní kancelář. Můžete nás kontaktovat elektronicky (email) nebo písemně, děkujeme za pochopení.

Jsem nájemce bytu OKD (RPG) a rád bych si jej koupil. Nemám ale představu, jak by takový odkup mohl probíhat, jak bych si mohl obstarat potřebné finance a jak by potom vlastníci-nájemníci o takový dům vlastně pečovali.

Připravili jsme rozhovor s předsedou malého bytového družstva, ve kterém popisuje své zkušenosti s odkupem obecního bytu v roce 2003.
Rozhovor s předsedou družstva.

Nejsem nájemníkem bytu OKD, ale jsem přímým příbuzným nebo známým nájemníka bytu OKD, ale tento nemá internet (maminka, tatínek nebo babička s dědečkem) a chtěl by se zaregistrovat a podpořit vás. Co mám v takovémto případě dělat?

Můžete vystavit registraci za danou osobu. Vyplňte registraci jménem svého příbuzného, jeho adresu i kontakt na něho, který je možný (telefon). Vyplňte kontaktní e-mail na svoji osobu. Do textového pole „v čem vám mohu pomoci“ vepište své jméno a informaci, že jste registroval svého příbuzného a Váš vztah k registrovanému. Na základě těchto informací budeme vědět, že komunikujeme s Vámi, a že tyto informace svému příbuznému předáváte.

Rád bych se stal zástupcem pro náš vchod, ale nevím, co tato role obnáší.

Našim cílem je mít ve většině vchodů minimálně jednoho zástupce, v ideálním případě až tři zástupce. Tito lidé pomáhají s komunikací mezi našim sdružením a nájemníky v daném vchodě (ne každý nájemník má přístup k Internetu). Komunikace mezi sdružením a zástupci probíhá především prostřednictvím našich stránek a elektronické pošty. Zástupce by měl sledovat dění na našem webu a pravidelně vybírat svou elektronickou poštu.

Jsem domovní zástupce pro náš vchod, mám jako jediný internet a chci registrovat ostatní nájemníky, kteří projevili zájem o koupi svého bytu do osobního vlastnictví.

Jako zástupce vyplňte ve svém registračním formuláři přesnou lokalitu, kterou zastupujete (Město, Adresu a číslo popisné/orientační). Dále svůj profil a elektronickou adresu, ze které si pravidelně stahujete nové zprávy. Uveďte, jak často si svou poštu kontrolujete (denně, týdně apod.) Přesvědčte se, že lidé, kteří s vámi bydlí ve vchodě mají opravdu zájem o koupi svého bytu a ve svém profilu do pole „v čem vám mohu pomoci“ vyplňte na první řádek celkový počet nájemníků a kolik z těchto nájemníků má zájem o koupi svého bytu. Pokud chcete zachovat anonymitu, nechte pouze tento údaj. Stačí nám, když s těmito lidmi budeme komunikovat prostřednictvím Vás. Nechte spolunájemníky vyjádřit jejich názor na našem webovém portále. Pokud nájemníci souhlasí s tím, aby jste nám poskytl jejich údaje, vypište jejich jména prosím pod sebe (formát: číslo bytu. Jméno a příjmení).

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.