Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Důležité dokumenty

Usnesení vlády č. 904 o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD
Usnesení vlády č. 904 ze dne 15.9.2004

Smlouva o prodeji akcií OKD z roku 2004
Důležité závěry vyplývající ze Smlouvy
Kde a jak získat plné znění Smlouvy

Prohlášení KARBON INVEST
Společnost Zdeňka Bakaly se v únoru 2005 přihlásila ke všem závazkům uvedeným ve Smlouvě, uvedla jejich výklad a slíbila připravit projekt na prodej bytů stávajícím nájemníkům.
Prohlášení KARBON INVEST

Právní analýza JUDr. Hany Marvanové
Naše sdružení si nechalo na podzim roku 2008 zpracovat právní analýzu privatizace společnosti OKD, její hlavní závěry zde uvádíme.
Hlavní závěry analýzy

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.