Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Bakalova společnost RPG Byty má již 6000 neobsazených bytů, v médiích uvádí 600

Ostrava, 19. března 2012 – Dle průzkumu, který provedlo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, má společnost RPG Byty k 19.3.2012 již více než 6000 neobsazených bytů (cca 14% bytového portfolia – bývalých hornických bytů).

Jedná se o řádově jiný údaj, než jaký uvádí sama společnost RPG Byty na svých webových stránkách i v médiích, kde uvádí jen 600 volných bytů. Společnost RPG Byty přitom zvedla jen k 1.1.2012 nájmy o dalších bezmála 9%.

Průzkum provedený Sdružením nájemníků BYTYOKD.CZ zjistil překvapivé informace.
Ačkoli společnost RPG Byty uvádí ve své nabídce 600 volných bytů a od 1.1.2012 zvedá nájmy o bezmála 9%, aby nájmy údajně odpovídaly nájmům tržním, k 13.3.2012 má dle provedeného průzkumu již neobsazeno 14% svého bytového portfolia, tedy více než 6000 bytů!

Průzkumu se zúčastnily stovky nájemníků, kteří mapovali situaci v jednotlivých lokalitách.

Bakalova společnost dnes požaduje jen na nájmech (bez energií a služeb) částku přes 40 000 za průměrný byt ročně, ačkoli kupující získal od státu v roce 2004 spolu s doly 44 000 hornických bytů prakticky zadarmo, tj. za cenu (cena 40 000 za byt).

Společnost RPG Byty si takové chování může také dovolit díky svému dominantnímu postavení na trhu a neadresným příspěvkům na bydlení, které místo u skutečně potřebných, končí na jejich účtech.

Společnost RPG Byty vlastní v regionu Ostravska (Ostrava-Poruba, Ostrava, Havířov či Karviná) vysoko přes 50% všech nájemních bytů (namátkově přes 6400 nájemních bytů v Ostravě Porubě, 13 000 v Havířově či 7800 v Karviné).
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zvažuje v této věci další kroky, jelikož se může jednat o zneužití dominantního postavení na trhu.

Žaloba ESD
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ podalo žalobu na Evropskou komisi, protože Komise hrubě porušila své povinnosti a řádně neprošetřila podezřelou privatizaci OKD v roce 2004. Žalobou se nyní zabývá Evropský soudní dvůr.

Trestní řízení
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ podalo 4.března 2011 Trestní oznámení ve věci podezřelého ocenění OKD při jeho privatizaci v roce 2004. Dle zajištěných důkazů mohla být státu i daňovým poplatníkům způsobena škoda ve výši 20 mld. Kč. Protikorupční policie na základě trestního oznámení sdružení vede v této věci trestní řízení. Bližší informace přineseme v samostatné tiskové zprávě.

Děkujeme všem nájemníkům, kteří se zůčastnili našeho průzkumu.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.