Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Bakalova společnost RPG Byty má již 6000 neobsazených bytů, v médiích uvádí 600

Ostrava, 19. března 2012 – Dle průzkumu, který provedlo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, má společnost RPG Byty k 19.3.2012 již více než 6000 neobsazených bytů (cca 14% bytového portfolia – bývalých hornických bytů).

Jedná se o řádově jiný údaj, než jaký uvádí sama společnost RPG Byty na svých webových stránkách i v médiích, kde uvádí jen 600 volných bytů. Společnost RPG Byty přitom zvedla jen k 1.1.2012 nájmy o dalších bezmála 9%.

Průzkum provedený Sdružením nájemníků BYTYOKD.CZ zjistil překvapivé informace.
Ačkoli společnost RPG Byty uvádí ve své nabídce 600 volných bytů a od 1.1.2012 zvedá nájmy o bezmála 9%, aby nájmy údajně odpovídaly nájmům tržním, k 13.3.2012 má dle provedeného průzkumu již neobsazeno 14% svého bytového portfolia, tedy více než 6000 bytů!

Průzkumu se zúčastnily stovky nájemníků, kteří mapovali situaci v jednotlivých lokalitách.

Bakalova společnost dnes požaduje jen na nájmech (bez energií a služeb) částku přes 40 000 za průměrný byt ročně, ačkoli kupující získal od státu v roce 2004 spolu s doly 44 000 hornických bytů prakticky zadarmo, tj. za cenu (cena 40 000 za byt).

Společnost RPG Byty si takové chování může také dovolit díky svému dominantnímu postavení na trhu a neadresným příspěvkům na bydlení, které místo u skutečně potřebných, končí na jejich účtech.

Společnost RPG Byty vlastní v regionu Ostravska (Ostrava-Poruba, Ostrava, Havířov či Karviná) vysoko přes 50% všech nájemních bytů (namátkově přes 6400 nájemních bytů v Ostravě Porubě, 13 000 v Havířově či 7800 v Karviné).
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zvažuje v této věci další kroky, jelikož se může jednat o zneužití dominantního postavení na trhu.

Žaloba ESD
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ podalo žalobu na Evropskou komisi, protože Komise hrubě porušila své povinnosti a řádně neprošetřila podezřelou privatizaci OKD v roce 2004. Žalobou se nyní zabývá Evropský soudní dvůr.

Trestní řízení
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ podalo 4.března 2011 Trestní oznámení ve věci podezřelého ocenění OKD při jeho privatizaci v roce 2004. Dle zajištěných důkazů mohla být státu i daňovým poplatníkům způsobena škoda ve výši 20 mld. Kč. Protikorupční policie na základě trestního oznámení sdružení vede v této věci trestní řízení. Bližší informace přineseme v samostatné tiskové zprávě.

Děkujeme všem nájemníkům, kteří se zůčastnili našeho průzkumu.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ