Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Bakalova společnost komerčně zastavuje byty, bankám ale „zapomněla“ sdělit své závazky vůči nájemníkům

Ostrava, 17. září 2010 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ)– Společnost RPG Byty, s.r.o., patřící do podnikatelské skupiny RPG Industries SE podnikatele Zdeňka Bakaly, zastavuje bytový fond bývalého OKD. V úvěrových smlouvách s věřiteli ale neuvedla, že na bytových domech váznou břemena v podobě cenově zvýhodněného předkupního práva nájemců bytů (čl. 7.6 (d) Smlouvy o prodeji akcií OKD z roku 2004).

Dle závěrů právní analýzy, kterou má sdružení BYTYOKD.CZ k dispozici, se tak jedná o uvedení nepravdivé skutečnosti, popřípadě zamlčení podstatné skutečnosti.

Členem dozorčí rady společnosti RPG Byty je přitom bývalý eurokomisař JUDr. Pavel Telička (člen expertního týmu ministra pro místní rozvoj (VV) a poradce Víta Bárty (VV)).

Celá tisková zpráva ke ztažení:
Tisková zpráva ve formátu pdf

Součástí tiskové zprávy jsou i odkazy na zástavní smlouvy.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček, předseda

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.