Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Evropská komise fatálně selhala při prošetřování privatizace OKD. Sdružení BYTYOKD.CZ podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru

Ostrava, 3.listopadu 2011 – Evropská komise porušila své povinnosti, když v rámci šetření nedovolené podpory při prodeji OKD ignorovala předložená fakta a závažné důkazy a nezahájila formální řízení. Shodují se na tom právní analýzy renomovaných expertů, které má Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ k dispozici. Komise tak porušila čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a zároveň připravila nájemníky bytů OKD o jejich procesní práva.

Stát (Fond národního majetku) prodal 46% akcií OKD v roce 2004 bez výběrového řízení za 4.1 mld. Kč (Smlouva o prodeji podepsána 16.9.2004).

BYTYOKD.CZ nyní zajistilo nový důkaz – ocenění OKD znalcem spol. NOVOTA z dubna 2005 a rozhodnutí Komise pro cenné papíry (nyní ČNB) o ocenění akcií OKD. Jedná se o naprosto zásadní novou skutečnost, kterou Evropská komise i Ministerstvo financí zamlčely. OKD je v posudku spol. NOVOTA oceněno na částku 22.466 mld. Kč (tomu odpovídá 10.3 mld. Kč za 46% akcií). Ocenění bylo přitom provedeno k datu jen 1.5 měsíce po privatizaci, tj. k 31.10.2004!

Obrátili jsme se na Evropský soudní dvůr, protože požadujeme, aby v České republice i Evropské unii platily stejné zákony pro všechny. Rozkrádání státního majetku nelze tolerovat, stejně jako zcela nekompetentní přístup Evropské komise.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě:
BYTYOKD (Tisková zprava, 3.11.2011): Evropská komise fatálně selhala při prošetřování privatizace OKD. Sdružení BYTYOKD.CZ proto podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, formát pdf

S pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související informace:
Připravujeme žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, jdete do toho s námi? 30.9.2011
Rozhodnutí Evropské komise ve věci nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD, 27.8.2011
Evropská komise za podivných okolností zastavila šetření ve věci nedovolené podpory při prodeji OKD, 23.7.2011
Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, formát pdf, 26.5.2011
Bakala vyhrál v kauze bytů OKD. Nemusí státu platit 30 milionů, iDNES.cz, 25.5.2011

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.