Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Realitní společnost RPG Byty Z. Bakaly má již 6500 neobsazených bytů, přesto v roce 2013 dále zvedá nájmy

Ostrava, 10. prosince 2012- Společnost RPG Byty podnikatele Z. Bakaly opakovaně uvádí v médiích pouze 2000 volných bytů a v roce 2013 plánuje dvakrát zvedat nájem (od ledna o cca 7.9%). Dle průzkumu, který provedlo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, má však společnost RPG Byty k 2.12.2012 neobsazených již více než 6500 bytů (cca 14.8% bytového portfolia – bývalých hornických bytů). Společnost RPG Byty neposkytuje pravdivé informace a uměle vytváří dojem vysoké obsazenosti bytů a vysoké poptávky po volných bytech. Za této situace pak dále zvedá nájmy, i když k tomu není tržní důvod.

Takové chování si RPG Byty může dovolit, protože má dominantní postavení na trhu a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je nečinný.

Bakalova společnost tak od ledna požaduje jen na nájmech (bez energií a služeb) částku cca 50 000 za průměrný byt ročně, ačkoli KARBON INVEST, resp. Z. Bakala získal od státu v roce 2004 spolu s doly 44 000 hornických bytů za cenu jen 40 000 za byt!

Průzkum provedený Sdružením nájemníků BYTYOKD.CZ zjistil překvapivé informace.
Ačkoli společnost RPG Byty oficiálně přiznává jen 2000 neobsazených bytů a od 1.1.2013 zvedá nájmy o bezmála 8%, aby nájmy údajně odpovídaly nájmům tržním, k 2.12.2012 má dle provedeného průzkumu již neobsazeno téměř 15% svého bytového portfolia, tedy více než 6500 bytů!

Průzkumu se zúčastnily řádově stovky nájemníků, kteří mapovali situaci v jednotlivých lokalitách.

Společnost RPG Byty vlastní v regionu Ostravska (Ostrava-Poruba, Ostrava, Havířov či Karviná) vysoko přes 50% všech nájemních bytů (namátkově přes 6400 nájemních bytů v Ostravě Porubě, 13 000 v Havířově či 7800 v Karviné).

Protože má RPG dominantní postavení na trhu s nájemním bydlením v regionu Ostravska a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je nečinný, tak si společnost RPG Byty může dovolit mít velké množství volných bytů a nic je nenutí snižovat nájemné. Místo toho za této situace převisu nabídky nad poptávkou nájemné naopak dále zvyšují.

Je to evidentní zneužití dominantního postavení na trhu.

Protože nájemníci nemají na dále rostoucí nájmy, stát a daňoví poplatníci musí na nájmy přispívat. Příspěvky však končí obratem na účtech společnosti RPG Byty (dle odhadů BYTYOKD.CZ se jedná ročně o částku v řádech stovek milionu Kč).

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček, Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.