Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Sdružení BYTYOKD.CZ zjistilo nové důkazy v kauze privatizace OKD a podává trestní oznámení, možná škoda 20 mld. Kč

Ostrava, 4. března 2011 – Na základě nově zjištěných důkazů podalo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ trestní oznámení, neboť se domnívá, že v souvislosti s privatizací majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s. v roce 2004 mohla být České republice způsobena škoda ve výši okolo 20 mld. Kč.

Oznamovatel je přesvědčen, že stát při prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., nepostupoval v souladu s principem tržního investora a nemaximalizoval svůj zisk a že naopak poskytl konkrétní výhodu ve formě snížené kupní ceny společnosti KARBON INVEST, a.s.

Vzhledem k tomu, že prodej majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., se neuskutečnil na základě transparentního výběrového řízení, ale stát jednal na základě exkluzivity s jediným zájemcem společnosti KARBON INVEST, a.s., bylo povinností odpovědných osob jednajících za stát zajistit, aby byl prodávaný majetek státu řádně oceněn znaleckým posudkem a kupní cena byla cenou obvyklou neboli tržní, to se však nestalo.

Novým důkazem je znalecký posudek renomované společnosti ERNST & YOUNG, který zjistil hodnotu čistého obchodního majetku společnosti OKD, a.s. k 31.12.2005, ve výši 52.338 mld. Kč, pro účely privatizace však byla společnost OKD v roce 2004 oceněna pouze na částku 4.53 mld. Kč (Znalecký posudek VOX Consult z 26.2.2004), rozdíl v ocenění tak tvoří neuvěřitelných 47.8 mld.Kč! Jen neprovozní aktiva OKD (bytový fond, komerční nemovitosti, finanční majetek) byla posudkem ERNST & YOUNG oceněna k 31.12.2005 na částku 22.196 mld. Kč.

Tyto dva posudky byly zpracovány v odstupu dvou let, tj. v r. 2004 a 2006. Tak velký rozdíl v ocenění majetku společnosti OKD, a.s. – 4,53 mld. Kč a 52,338 mld. Kč, tj. rozdíl 47,8 mld. Kč není vysvětlitelný ani časovým odstupem dvou let ani rozdílem ve zvolené metodě ocenění.

Cena 4.1 mld. Kč, kterou obdržela Česká republika od společnosti KARBON INVEST, a.s., za majetkovou účast České republiky (45.88% akcií) ve společnosti OKD, a.s. v roce 2004, zjevně nebyla cenu tržní, neboť byla mnohonásobně nižší, než cena obvyklá, čímž došlo k poškození majetkových zájmů státu a České republice tím byla způsobena škoda velkého rozsahu v miliardách Kč.

Bezprostředně po prodeji státního podílu firmě KARBON INVEST, který proběh v září 2004, informoval Zdeněk Bakala, že se svou společností Charles Capital majetkově ovládl kupujícího, tedy KARBON INVEST a ovládá tak zprivatizované OKD (listopad 2004). Tato transakce se přitom připravovala více než rok, stát o tom ale v době privatizace nebyl informován. Prodej OKD podnikatelské skupině Zdeňka Bakaly se tedy začal zřejmě připravovat dříve, než vláda vůbec rozhodla o privatizaci svého státního podílu. Privatizační smlouvu za prodávajícího, tedy FNM (stát), podepsal místopředseda FNM Pavel Kuta – bývalý člen dozorčí rady Bakalovy společnosti Patria Finace. Ředitel ekonomického odboru BIS (v BIS měl na starost ochranu ekonomických zájmů státu, ale jeho odbor nic podezřelého v průběhu privatizace nezjistil) Procházka záhy nastoupil do vysoké manažerské pozice v Bakalové podnikatelské skupině. Struktura konečných vlastníků, kteří ovládli OKD, není dodnes známa.

Existuje zde závažné podezření, že podhodnocení majetku společnosti OKD, a.s. bylo záměrné tak, aby kupující nemusel za privatizovaný podíl na společnosti OKD, a.s. zaplatit České republice tržní cenu a aby tak získal na úkor České republiky a daňových poplatníků nepřiměřený majetkový prospěch.

Proto dnes Sdružení nájemníků podalo Trestní oznámení ve věci týkající se ocenění a privatizace majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., v r. 2004 pro podezření ze spáchání trestného činu nepravdivého znaleckého posudku, trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, trestného činu podvodu, případně jiného trestného činu.

Oznamovatel považuje skutečnosti uvedené výše a podložené příslušnými znaleckými posudky a dokumenty za tak mimořádně závažné, že se se svým trestním oznámením obrací přímo na Nejvyššího státního zástupce ČR a na Policejního prezidenta ČR, neboť má za to, že je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení bezodkladně zahájily vyšetřování této věci, v níž České republika mohla utrpět škodu ve výši 20 mld. Kč.

Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ

Tisková zpráva v pdf:
Tisková zpráva, formát pdf

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.