Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Článek

Sdružení BYTYOKD.CZ získalo důležitou korespondenci

Našemu sdružení se podařilo získat korespondenci mezi Ministerstvem financí a Evropskou komisí týkající se privatizace OKD a stížnosti ve věci nedovolené veřejné podpory.

Ministerstvo financí podalo návrh na předběžné opatření

Ministerstvo financí 10. prosince podalo k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh na předběžné opatření proti nakládání s byty OKD, a to jak proti společnosti RPG Byty, tak RPG Industries. Soud by měl o návrhu rozhodnout do pěti dnů.

Poslanecká sněmovna doporučila návrh na předběžné opatření a žádá, aby ministerstvo uplatnilo veškeré smluvní sankce

Praha, 3.12.2009 - Poslanecká sněmovna dnes znovu projednávala kauzu bytů OKD a přijala v této věci dvě důležitá usnesení. Doporučila vládě, aby připravila návrh na předběžné opatření, které vlastníkovi znemožní nakládat s byty jinak, než je uvedeno ve Smlouvě z roku 2004.

Pozvánka: Výroční členská schůze Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ již 8.12.2009 !

Ostrava - Rada Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ svolává Výroční členskou schůzi Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, se sídlem Nádražní 923/118, 702 00, Moravská Ostrava, IČ:22722912.

Pozvánka ve formátu pdf vhodném pro tisk a umístění na nástěnky

Sdružení analyzuje korespondenci Ministerstva financí a Fondu národního majetku týkající se privatizace OKD

Naše sdružení si vyžádalo u Ministerstva financí veškerou korespondenci týkající se privatizace OKD od roku 2003. Jedná se o korespondenci mezi Ministerstvem financí, resp. Fondem národního majetku a kupujícím, tedy KARBON INVEST, resp. RPG Industries SE. Dále se jedná zejména o korespondenci mezi Fondem národního majetku a ÚOHS.

Zahájili jsme spolupráci s Transparency International

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zahájilo spolupráci v kauze bytů OKD s Transparency International. Transparency International je mezinárodní nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je omezování korupce. Bližší informace zveřejníme na Výroční členské schůzi.

Tisková konference BYTYOKD.CZ k auditu a prohlášení ministerstva financí

Ostrava, 23.11.2009 - Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ pořádalo tiskovou konferenci týkající se auditu hospodaření ve společnosti RPG Byty, plnění Smlouvy ze strany RPG Industries SE, střetu zájmu u kanceláře Allen & Overy. Sdružení zároveň reagovalo na tiskovou zprávu ministerstva financí.

Základní informace z tiskové konference naleznete zde:

Soudní spor Bakala versus Zaorálek začíná

To tu ještě nebylo. Začíná projednávání kauzy, ve které jeden z nejbohatších Čechů, podnikatel Zdeněk Bakala, žaluje místopředsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Budeme u toho. Jako svědek obhajoby vystoupí také předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ Roman Macháček.

Výsledky auditu v RPG Byty zveřejní ministerstvo v pátek 20.11.09

Dle informací, které máme z ministerstva financí k dispozici, budou výsledky auditu v RPG Byty zveřejněny v pátek 20.11.09. Ministerstvo financí k této věci připravuje rovněž tiskovou zprávu. Ministerstvo má již výsledky auditu k dispozici. Původní termín dokončení auditu měl být konec září.

Poslanecká sněmovna bouřlivě projednávala kauzu bytů OKD

Poslanci se dnes znovu zabývali kauzou bytů OKD na jednání Poslanecké sněmovny. Ke kauze se rozjela bouřlivá diskuse. Hlavní závěr: Lubomír Zaorálek (CSSD) a Jiří Carbol (KDU-CSL) navrhují odstoupení od Smlouvy z roku 2004!

Ministerstvo financí podalo určovací žalobu

Ministerstvo financí dnes podalo k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky žalobu o určení neplatnosti výpovědi předkupního práva nájemníků bytů bývalých OKD, kterou společnost RPG Industries podala 29. června 2009.

Dle našich zjištění není součástí určovací žaloby návrh na předběžné opatření.

BYTYOKD.CZ odhalilo závažný střet zájmů v kauze bytů OKD!

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odhalilo závažný střet zájmů v kauze bytů OKD. Advokátní kancelář Allen & Overy, která zastupovala při privatizaci OKD stát, pracovala také pro kupujícího. O této situaci jsme okamžitě informovali Českou advokátní komoru, ministra financí i premiéra Fischera.

ČSSD se vyjádřila ke kauze bytů OKD i deregulaci nájemného

ČSSD na tiskové konferenci 16.10.2009 prezentovala své návrhy v oblasti deregulace nájemného a Lubomír Zaorálek se vyjadřoval ke kauze bytů OKD.

Ministersvo financí připravuje reakci na vypovězení závazku ze strany RPG Industries SE

Ministerstvo financí se chystá podniknout další kroky ve věci vypovězení závazku 7.6 (d) (předkupní právo pro nájemce bez časového omezení za zvýhodněnou cenu) Smlouvy o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004 ze strany společnosti RPG Industrie SE Zdeňka Bakaly.

Audit v RPG bude probíhat do konce října

Jak jsme již informovali, v RPG Byty probíhá hloubkový audit hospodaření, první výsledky měly být k dispozici do konce září. Vzhledem k rozsahu prací si vyžádala auditorská firma posun termínu pro dodání výsledků na konec října a ministerstvo financí jí vyhovělo.

S pozdravem
Roman Macháček, Předseda SN BYTYOKD.CZ

Související:

Stížnost k Evropské komisi odeslána

29.září jsme odeslali k Evropské komisi finální verzi naší stížnosti ve věci nedovolené veřejné podpory, ke které došlo v roce 2004 při prodeji společnosti OKD,a.s. Minimální výši nedovolené podpory jsme vyčíslili na 1.7 mld. Kč.

S pozdravem
Roman Macháček

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ

Eurokomisař Vladimír Špidla se setkal se zástupci Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Český eurokomisař Vladimír Špidla navštívil v pondělí 21.září 2009 Moravskoslezský kraj. Při této příležitosti se také krátce setkal s vedením Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ.

RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek ze Smlouvy o prodeji akcií OKD sjednaný ve prospěch nájemníků !

Ostrava, 18. září 2009 (Tisková zpráva SN BYTYOKD.CZ)– RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek uvedený ve Smlouvě o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004 (v článku 7.6.d)), který byl sjednán ve prospěch nájemníků, ačkoli se dříve k celé Smlouvě i všem jejím závazkům veřejně přihlásila.

Lubomír Zaorálek jednal znovu o bytech OKD v Bruselu

14.9.2009 proběhla v Bruselu další oficiální schůzka místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka s generálním ředitelem DG competition (Philip Lowe, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž) ve věci bytů OKD.

V RPG začal hloubkový audit hospodaření

Ministerstvo financí na základě požadavků Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zahájilo hloubkový audit hospodaření ve společnosti RPG Byty s.r.o., resp. jeho střediscích bytového hospodářství za období 2005-2008.

Jiří Paroubek se seznámil se situací nájemníků bytů OKD na místě

18.8.2009 proběhlo další setkání vedení Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, tentokrát přímo v Ostravě Porubě. Jiřího Paroubka, místopředsedu PČR Lubomíra Zaorálka a hejtmana Jaroslava Palase jsme seznámili s aktuálními kroky našeho sdružení i se situací nájemníků bytů OKD ve vybrané lokalitě (ulice Dělnická).

KARBON INVEST získal 1200 bytů OKD v Kladně zadarmo, co udělal Bakala s nájemníky ?

V lokalitě Kladno a Slaný vlastnila společnost OKD, a.s. v roce 2004 celkem 1200 bytů prostřednictvímn dceřinné společnosti Služby dolů a.s. V těchto bytech bydleli z větší části původní nájemníci - 25-30 let i více, staří horníci, nebo vdovy.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.