Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ministerstvo financí podalo určovací žalobu

Ministerstvo financí dnes podalo k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky žalobu o určení neplatnosti výpovědi předkupního práva nájemníků bytů bývalých OKD, kterou společnost RPG Industries podala 29. června 2009.

Dle našich zjištění není součástí určovací žaloby návrh na předběžné opatření.
Budeme trvat na tom, aby ministerstvo podalo také návrh na předběžné opatření, aby bylo možné zamezit jakémukoliv manipulování s byty do té doby, než se vše vyřeší. Dosavadní postoj ministerstva financí v této kauze považujeme za liknavý.

Taktéž postup ministerstva financí vůči kanceláři Allen & Overy považujeme za naprosto nedostatečný. Připravujeme další kroky.

S pozdravem
Roman Macháček, předseda

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.