Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Poslanecká sněmovna doporučila návrh na předběžné opatření a žádá, aby ministerstvo uplatnilo veškeré smluvní sankce

Praha, 3.12.2009 - Poslanecká sněmovna dnes znovu projednávala kauzu bytů OKD a přijala v této věci dvě důležitá usnesení. Doporučila vládě, aby připravila návrh na předběžné opatření, které vlastníkovi znemožní nakládat s byty jinak, než je uvedeno ve Smlouvě z roku 2004. Dále Sněmovna konstatuje, že vyvedením bytů ze společnosti OKD došlo k porušení závazků Smlouvy a žádá, aby ministerstvo financí uplatnilo veškeré smluvní sankce.

Přijatá usnesení Sněmovny ve věci bytů OKD:
1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje vládě ČR ve věci plnění závazků ze strany společnosti RPG Industries, týkajících se bytů OKD, aby podala návrh na předběžné opatření, které by vlastníkovi bytů RPG Industries SE, respektive RPG Byty, s. r. o., ukládalo zákaz nakládání s předmětnými byty jinak, než umožňuje smlouva o prodeji z roku 2004, tj. přednostně je nabídnout nájemníkům za podmínek ve smlouvě uvedených.
2. Poslanecká sněmovna konstatuje, že rozdělením společnosti OKD, a. s., a vyčleněním bytového fondu do realitní společnosti RPG Byty, s. r. o., došlo k porušení smluvních závazků a Sněmovna žádá, aby Ministerstvo financí uplatnilo veškeré smluvní sankce.

Návrh usnesení předkládali místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) a poslanec Jiří Carbol (místopředseda KDU-ČSL). V této věci jsme rovněž jednali s poslankyní Miladou Halíkovou (KSČM).
Usnesení byla přijata hlasy poslanců ČSSD, KDU-ČSL a KSČM.

Vítáme kroky Poslanecké sněmovny a jsme rádi, že většina poslanců trvá na tom, že smluvní závazky mají být plněny.

Další podrobnosti sdělíme na Výroční členské schůzi.

S pozdravem
Roman Macháček,
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související:
Stenozáznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR ve věci bytů OKD , 11:55-13:22

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.