Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ministerstvo financí podalo návrh na předběžné opatření

Ministerstvo financí 10. prosince podalo k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh na předběžné opatření proti nakládání s byty OKD, a to jak proti společnosti RPG Byty, tak RPG Industries. Soud by měl o návrhu rozhodnout do pěti dnů.

Naše sdružení opakovaně požadovalo, aby Ministerstvo financí podalo určovací žalobu a také Návrh na předběžné opatření již od září. Určovací žaloba již byla podána, Návrh na předběžné opatření ministerstvo dosud odmítalo s odůvodněním, že neví, jak jej koncipovat. Ministerstvo tak nyní vyhovělo až tlaku Poslanecké sněmovny, na jejíž poslance jsme se obrátili.

Kroky ministerstva financí vítáme. Následující dny ukážou, zda ministerstvo financí připravilo takový Návrh, který bude soudem přijat a bude dostatečně chránit zájmy státu i 103 000 nájemníků bytů OKD.

Roman Macháček
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související:
Poslanecká sněmovna doporučila návrh na předběžné opatření a žádá, aby ministerstvo uplatnilo veškeré smluvní sankce
Návrh na opatření v kauze bytů OKD už má soud, EURO.CZ
Poslanecká sněmovna bouřlivě projednávala kauzu bytů OKD
Ministerstvo financí podalo určovací žalobu
V kauze bytů OKD hrozí vážná újma pro nájemce více než 43 tisíc bytů i pro stát
RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek ze Smlouvy o prodeji akcií OKD sjednaný ve prospěch nájemníků !

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.