Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zdeněk Bakala: Kdybych nevěřil NWR, nebyl bych už tak velkým akcionářem

http://www.enviweb.cz/clanek/energie/96137/zdenek-bakala-kdybych-neveril...

Ukázka z textu:

MEZITITULEK: Investice do RPG Byty "uzrála"

OTÁZKA: HN: Jste velký akcionář ve společnosti RPG Byty, která v regionu vlastní zhruba 44 tisíc bytů. Firma nedávno vydala dluhopisy za 400 milionů eur. Zhruba polovina má jít na splacení úvěrů a necelé 4 miliardy korun na dividendy. Podle analytiků součet dividend za roky 2012 a 2013 dosáhne 8,5 miliardy korun. Znamená to, že je už tato investice "zralá" a uvažujete o prodeji společnosti?

RPG Byty je příkladem investice, na které se dá dobře ilustrovat standardní přístup private equity investorů. Je třeba připomenout, že tento bytový fond byl v minulosti dramaticky podinvestován státem jako předchozím majitelem. My jako vlastníci jsme v minulých letech investovali v průměru zhruba 250 tisíc korun na jeden byt, a tak celé aktivum významně zhodnotili. Takový investiční program nemá v nájemním bydlení v Česku obdoby. Vybudovali jsme provozní část společnosti, zavedli celý systém zákaznických služeb. Teď jsme v zásadě v situaci, kdy hodnota, kterou jako akcionáři ještě umíme vytvořit, už pravděpodobně není tak vysoká jako v minulosti. Proto je třeba začít přemýšlet o tom, kdy a jak tuto investici na trhu realizovat.

OTÁZKA: HN: Jakou čekáte reakci? Kolem bytů se vedly v regionu vášnivé diskuse, část nájemníků měla zájem své byty odkoupit. Vy jste deklarovali, že je chcete provozovat. Nemůže to být překážka, abyste přistoupili k prodeji?

Od dob, kdy jsme se přeli o to, kdo na co má právo, jsme dál. Soudy už mnohokrát rozhodly zcela precizně o tom, jaké máme či nemáme závazky. Nyní jsme v době, kdy se všemi zúčastněnými stranami, což jsou města, obce, nájemníci i dodavatelé, hledáme konsenzus, z něhož by měli všichni co největší prospěch. Diskutujeme o různých pilotních projektech s nájemníky, máme řadu sociálních programů. Program sociálního bydlení, který RPG Byty rozvíjí, je naprosto mimořádný a odborníci ho oceňují. Pokud se změní majitel, nebo se změní částečně, na tyto a další připravované programy to nebude mít žádný vliv.

OTÁZKA: HN: Jestli tomu rozumíme, uvažujete spíše o prodeji podílu v RPG Byty?

Já si myslím, že pokud - připomínám pokud - bychom přistoupili v dohledné době k nějaké transakci, tak by to byla transakce toho typu. Jistou expozici vůči RPG Byty bychom si zachovali i do budoucna.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.