Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Žádost o prověření podezření ze zneužívání dominantního postavení na trhu

Specializovaný finanční úřad informoval v těchto dnech Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, že provede ve společnosti RPG Byty kontrolu pro podezření ze zneužívání hospodářského postavení na trhu s nájemním bydlením.

Vážení,
naše sdružení BYTYOKD.CZ připravilo a odeslalo na Ministerstvo financí Podnět k zahájení řízení ve věci cenové kontroly se společností RPG Byty pro podezření ze zneužívání hospodářského postavení na trhu s nájemním bydlením v lokalitě ostravska.

Náš podnět se opírá o obsáhlý důkazní materiál, který má včetně příloh cca 400 stran.

V těchto dnech jsme byli informováni, že Specializovaný finanční úřad zahájí ve společnosti RPG Byty cenovou kontrolu.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související:
Úřad řeší, zda společnost RPG Byty nezneužila dominantní postavení, 28.5.2014