Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Vaše dotazy: jak postupovat při jednostranném navýšení nájmu v roce 2015?

Mám platnou nájemní smlouvy z roku 2011 - je na dobu neurčitou a vymohla jsem si při tehdejších jednáních s RPG extra odstavec ohledně způsobu zvyšování nájemného, který jednoznačně uvádí, že se smluvní strany dohodly, že výše nájemného pro období od 1.1.2015 bude stanovena dohodou smluvních stran. Jak mám nyní postupovat, když RPG jednostranně navýšilo od 1.1.2015 nájem?

Vážený pane Macháčku,

jako dlouholetá členka sdružení prosím o právní radu ve věci mé platné nájemní smlouvy z roku 2011 - je na dobu neurčitou a vymohla jsem si při tehdejších jednáních s RPG extra odstavec ohledně způsobu zvyšování nájemného, který jednoznačně uvádí, že se smluvní strany dohodly, že výše nájemného pro období od 1.1.2015 bude stanovena dohodou smluvních stran.

Koncem listopadu jsem klasicky obdržela do schránky nový evidenční list s navýšením sazby, v průběhu prosince jsem předala RPG nesouhlas s tímto jednostranným navýšením sazby a naopak s požadavkem 50 Kč/m2 s odvoláním na Podnět k zahájení řízení ve věci cenové kontroly (mám založenou potvrzenou kopii o předání tohoto nesouhlasu). Do dnešního dne nemám žádnou reakci, takže nemám na základě čeho platit nájem za leden a dále.

Prosím o radu, zda stále platí (tak jak bylo doporučováno kdysi při předkládání nových nevýhodných smluv stávajícím nájemníkům), že tedy nemám platit nic, jinak touto úhradou stvrzuji, že s novým nájmem souhlasím. Nebo je vhodné poslat alespoň nějakou symlbolickou částku?

Děkuji velice za radu.
S pozdravem,
Z. Cionová

Odpověď:
Dobrý den,
zde je stanovisko po konzultaci s našim právníkem:
1) Doporučujeme pokračovat v placení nájmu v původní výši (tedy před jednostranným navýšením v roce 2015)
Rozhodně nedoporučujeme neplatit žádný nájem, nebo nižší, to by mohlo být výpovědním důvodem.

2) Současně navrhněte RPG písemně snížení nájmu s řádným odůvodněním
(stav bytu, domu, argumenty z našeho podnětu k cenové kontrole) s tím, že jinak vyčkáte na závěry cenové kontroly, která v RPG Byty probíhá.

Každopádně, nějaké konečné a konkrétní stanovisko je možné učinit až na základě znalosti smluv, které jste podepsala. Při stanovení konkrétní výše tržního nájmu je nezbytné zohlednit stav Vašeho bytu, domu, lokalitu a take velikost bytu.

s pozdravem
R. Macháček,

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.