Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

V případě prokázání nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD budou nájemníci odškodněni

Stát při privatizaci 44 000 hornických bytů opakovaně selhal, což nyní také potvrzují dílčí závěry nezávislé Parlamentní vyšetřovací komise k privatizaci OKD, nájemníci bytů OKD byli poškozeni. Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ proto dne 7.3.2019 požádalo pana premiéra Babiše o schůzku ve věci privatizace OKD, nedovolené veřejné podpory a odškodnění nájemníků hornických bytů. Přinášíme hlavní závěry z úvodní schůzky ze dne 27.3.2019..

V uplynulých dnech (27.3.2019) proběhlo úvodní jednání za účasti premíera ČR Andreje Babiše, kterého jsem se zůčastnil jako předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ.

Závěry z jednání:
1) Obě strany se shodly, že stát při privatizaci OKD a hornických bytů v minulosti selhal a dostatečně neochránil zájmy nájemníků hornických bytů. Společnost OKD nebyla při privatizaci v roce 2004 řádně oceněna a rovněž následné vyšetřování nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD v minulosti neproběhlo řádně.

2) V případě prokázání nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD budou nájemníci hornických bytů odškodněni!

3) Obě strany se zavázaly, že podniknou veškeré nezbytné kroky k tomu, aby bylo bez zbytečných průtahů zajištěno řádné vyšetření nedovolené veřejné podpory při privatizaci OKD v roce 2004. Jsou si zároveň vědomi, že se jedná o velmi komplikovaný proces. Premiér Babiš v této věci přislíbil poskytnout plnou podporu i na půdě Evropského parlamentu.

Nájemníci na základě veřejných slibů Z. Bakaly a jeho podnikatelské skupiny investovali do oprav bytů mnohdy své celoživotní úspory. Investice nájemníků ale byly zmařeny, nájemníci přišli o své úspory, v mnoha případech se jednalo o statisícové částky.

Vzhledem k řadě pochybení státu, která vedla k poškození zájmů nájemníků bytů OKD i vzhledem k délce trvání celé kauzy (14 let od veřejných slibů Z. Bakaly) navrhujeme s našim sdružením, aby stát poškozené nájemníky odškodnil již nyní. Nechceme ale, aby toto odškodnění ve výsledku platil stát a daňoví poplatníci. Stát by měl tyto prostředky vymáhat po příjemci nedovolené veřejné podpory, tedy po Z. Bakalovi a jeho podnikatelské skupině. Má k tomu nesrovnatelně více možností než naše Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. V tomto bodě nebylo dosaženo shody.

Městský soud v Praze se bude kauzou privatizace OKD znovu zabývat 11.4.2019. Vyšetřování privatizace OKD bylo zahájeno na základě trestního oznámení, které podalo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 4.3.2011, tedy před osmi lety!. Na výsledek soudu vyčkává Evropská Komise, u které leží naše stížnost na nedovolenou veřejnou podporu při prodeji OKD, kterou jsme podali 28.6.2013, tedy před 6 lety!. Dle naší stížnosti a zajištěných důkazů byla při prodeji OKD poskytnuta nedovolená veřejná podpora, která mohla dosáhnout až výše 19.9 mld. Kč. Evropská Komise je v této věci zatím nečinná a vyčkává na výsledek projednávání našeho trestního oznámení u soudu.

Díky Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ může stát získat zpět až 20 mld. Kč.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Ing. Roman Macháček, Ph.D

Související informace:
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ vyzvalo premiéra Babiše k jednání o odškodnění, 8.3.2019
Privatizace OKD: MF podalo EK zavádějící informace o nedovolené podpoře Karbon Investu, 19.2.2019
Soudní jednání ve věci privatizace OKD odloženo, 14.3.2019

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.