Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Transakci prodeje RPG Bytů začal prověřovat UOHS

Transakci začal prošetřovat UOHS, stát a soutěžitelé ale mají na připomínky jen 5 dnů. Není zřejmé, kdo je novým vlastníkem, objevily se nové společnosti - lucemburská firma Fondy Bydleni 2 S.à r.l.

ÚOHS uvedl, že nepřímou výlučnou kontrolu nad společnostmi RPG Byty a RPG Služby má nabýt lucemburská firma Fondy Bydleni 2 S.à r.l. Round Hill Capital má být manažerem investice a menšinovým partnerem v navrhované akviziční skupině bez možnosti kontroly.

Roman Macháček, BYTYOKD.CZ

Související článek naleznete zde:
Skutečným vlastníkem bytů OKD má být Round Hill Capital, Tyden.cz, 3.9.2015