Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Soud zakázal RPG Byty nakládat s byty OKD, Euro.cz

Ministerstvo financí podalo 10. prosince návrh na předběžné opatření proti nakládání s bývalými byty OKD, a to jak proti společnosti RPG Byty tak proti RPG Industries. Obvodní soud pro Prahu 1 svým usnesením ze 17. prosince odmítl návrh na předběžné opatření proti společnosti RPG Industries, ale vyhověl návrhu na předběžné opatření proti společnosti RPG Byty.

Celý článek zde:
Euro.cz

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.