Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Sobotka vysvětloval okolnosti privatizace OKD. Pochyby přetrvávají, DenikReferendum.cz

Premiér Bohuslav Sobotka během sněmovní debaty obšírně vysvětloval okolnosti, za kterých proběhla doprivatizace OKD. Některé podstatné detaily pominul: Musel stát přikročit k doprivatizaci? Jak stát dospěl k "tržní" ceně? Proč Evropská Komise nenašla nedovolenou podporu? A co na to Radek Pokorný? Rozbor projevu premiéra Sobotky přináší Deník Referendum.

...
Bohuslav Sobotka během své řeči opakovaně argumentoval také rozhodnutím Evropské komise. Ta dospěla k závěru, že se nejednalo o takzvanou nedovolenou podporu, tedy o prodej pod cenou.

Podklady pro Evropskou komisi připravovala advokátní kancelář Pokorný Wagner, která pracovala pro Ministerstvo financí a zároveň pro Zdeňka Bakalu, tedy pro kupujícího. To sice není neobvyklá praxe, ale často se připomíná, že Radek Pokorný z této kanceláře je dlouholetým kamarádem Bohuslava Sobotky.

Podle Romana Macháčka ze sdružení BytyOKD.CZ obsahuje stanovisko České republiky, které advokátní kancelář tehdy připravila, řadu zavádějících a nepravdivých informací a opírá se o zkreslený znalecký posudek VOX Consult a Náhled od Komerční banky. O posudku Komerční banky se ve své řeči zmiňuje také Bohuslav Sobotka. „Náhled“ však ve skutečnosti nemá žádné náležitosti posudku, není na něm ani kulaté razítko a oceňuje pouze tři dceřiné společnosti z více než dvaceti. A vůbec se nezabývá mateřskou společností.

V posudku VOX Consult byly z obrovského neprodukčního majetku OKD – pozemky, budovy, byty – oceněny jen byty, přesně řečeno 44 000 bytů. Na jejich ocenění stačila „znalci“ fakticky jedna strana A4! Roční výnosy z nájmů bytů znalec Rudolf Doucha, nechvalně proslulý rovněž z Babišovy akvizice Kosteleckých uzenin, v posudku zaměnil za měsíční výnosy.

V posudku jsou tak dvanáctkrát podhodnoceny. Znalec Doucha a spolu s ním dva úředníci Fondu národního majetku jsou kvůli své roli v celém případu trestně stíháni a již téměř rok probíhá soudní řízení.

„Evropská komise nikdy odpovědi Ministerstva financí nepřezkoumala a nikdy se ve svém šetření fakticky nezabývala důkazy, které jí předložilo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ,“ tvrdí Macháček. To dle něj jednoznačně dokazuje zásadní rozpor mezi závěry Evropské komise a závěry vyšetřování Protikorupční policie a státního zastupitelství.
...

Další informace zde:
Sobotka vysvětloval okolnosti privatizace OKD. Pochyby přetrvávají, DenikReferendum.cz, 1.7.2016

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.