Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odmítlo návrh RPG, protože je obcházením privatizační smlouvy

Ostrava, 25. března 2014 – Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odmítlo návrh RPG, tzv. „Memorandum o porozumění“ a bude nadále vyžadovat, aby stát vymáhal navrácení nedovolené podpory ve výši 20 mld. Kč. Návrh podmínek prodeje, který předložili vlastníci a RPG Byty, byl po právní stránce jednostranně nevyvážený, vyžadoval pod sankcemi řadu závazků na straně kupujících a Sdružení BYTYOKD.CZ, tomu však neodpovídaly právní závazky na straně prodávajícího. Vlastníci požadovali, aby SN BYTYOKD.CZ zastavilo Stížnost na nedovolenou veřejnou podporu, odmítli však právně jakkoli garantovat prodej relevantního počtu bytů, navrhovaná prodejní cena 8 900 Kč/m2 je obcházením privatizační smlouvy.

Na základě závěrů Výroční členské schůze Sdružení BYTYOKD.CZ navrhlo RPG vlastní koncept prodeje včetně kompromisních cenových podmínek, které vycházejí z privatizační smlouvy (čl. 7.6d).

Jelikož kompromisní podmínky nebyly vlastníky akceptovány, Sdružení ukončilo v únoru jednání s RPG a od současného prodeje bytů za téměř tržních podmínek se důrazně distancuje.

BYTYOKD.CZ rovněž zveřejňuje text „Memoranda o porozumění“ navrhovaný RPG i text kompromisní nabídky, jehož autorem je SN BYTYOKD.CZ.

Členové sdružení BYTYOKD.CZ se na Výroční členské schůzi jednohlasně shodli na tom, že zastavení stížnosti na nedovolenou veřejnou podporu u EK za podmínek Memoranda o „porozumění“ nepřichází v úvahu.

Členové sdružení nepovažují cenu 8900 Kč/m2 za přiměřenou, zejména vzhledem k výši ceny, za kterou získal bytový fond 2004 stávající majitel, tedy 40 000 Kč/byt (tomu odpovídá 635 Kč/m2), a následným veřejným prohlášením vlastníků. Tato cena rovněž znamená obcházení privatizační smlouvy, resp. čl. 7.6d).

Cenový strop pro Sdružení představuje v souladu s privatizační smlouvou cena, za kterou převádí byty obce, mělo by být ale rovněž přihlédnuto k ceně, za kterou byty získal od státu současný vlastník.

Prodej 100 bytů nic neřeší, Sdružení požaduje alespoň prodej 1/3 bytového fondu nájemníkům a to v horizontu maximálně 5 let.

Návrhy RPG a finální kompromisní návrh Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ naleznete v přílohách.

Přílohy:
Nabídka od RPG č1 (26.7.2013)
Nabídka od RPG č2 - Memorandum o „porozumění“ (25.10.2013)
Nabídka od SN BYTYOKD.CZ č3 – Kompromisní řešení prodeje v duchu podmínek privatizační smlouvy, prosinec 2013

Stát prodal 44 tis. bytů za cenově zvýhodněných podmínek několika miliardářům. Naše sdružení usiluje o to, aby obdobnou možnost dostalo také 103 000 nájemníků těchto bytů.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček, Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.