Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Schůzka s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem

Dne 30.11.2015 jsme jednali s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Tématem schůzky bylo zhoršujícího se postavení nájemníků bytů OKD (RPG), způsob určování místně obvyklých nájmů i právo nájemníků bytů OKD na spravedlivý proces. Impulsem pro schůzku byl případ nájemníka bytu RPG - invalidního důchodce, který prohrál spor o výši místně obvyklého nájmu, protože neměl již peníze na právní zastupování.

Kromě výrazného zvýšení nájmu, má také doplatit více než 100 000,- Kč a to za situace, kdy v minulosti na základě slibů pana Bakaly do rekontrukce bytu RPG investoval odhadem 500 000,- Kč.

S ministrem spravedlnosti jsme mimo jiné probírali následující témata:
1) právo na spravedlivý proces při určování místně obvyklých nájmů
- nájemníci bytů RPG dnes fakticky nemají právo na spravedlivý proces, jejich postavení vůči dominantnímu pronajímateli společnosti RPG Byty je naprosto nevyvážené, nájemníci prohrávají spory, protože nemají na právní zastupování.
RPG Byty si pak při nečinnosti státu s nájmy dělá co uzná za vhodné a zneužívá své postavení, nájemníci nemají žádné zastání.

2) Způsob určování místně obvyklých nájmů a chování Krajského soudu v Ostravě
- Soudy rozhodují často na základě pochybných znaleckých posudků, jejich kvalita je mnohdy sporná.
- stávající způsob určování místně obvyklých nájmů senátem krajského soudu v Ostravě vzbuzuje pochybnosti, zda není tento senát podjatý, vidíme zde korupční potenciál.

Některé rozsudky odporují jakýmkoli měřítkům elementární spravedlnosti, viz. uvedený případ, který je typickou ukázkou.

Roman Macháček,
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související:
Pokřivená spravedlnost: Revizní posudek vyšel ve prospěch nájemnice, tak soudkyně nařídila "superrevizní

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.