Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

RPG znovu zvyšuje nájmy, jak postupovat?

Přinášíme stručné doporučení pro nájemníky, jak postupovat. Situací se již delší dobu zabýváme, přineseme další informace.

1) Smlouva typu A
Není vyžadován souhlas nájemce s navýšením nájmu, neboť nájem je navyšován na základě vůle majitele. V daném případě, tedy nájemníkovi nezbývá, než nájemné platit, neboť neplacení nájemného je důvodem k výpovědi nájemní smlouvy. Co je důležité, je skutečnost, že cena (tj. nájem) v nájemní smlouvě je formulována relativně neurčitě. To samo o sobě je na úkor nájemníkovi jako spotřebiteli, neboť ten neví jaká je obvyklá cena nájmu a to nebereme ani v potaz skutečnost, že obvyklý nájem určuje spol. RPG Byty sama, vzhledem k jejímu dominantnímu postavení.

Řešením by bylo podání podnětu k ÚOHS pro zneužívání dominantního postavení, žádost o předběžné opatření. Další možností je podnět ČOI, která má na starost ochranu spotřebitele a jednání RPG Byty a její smlouvy mohou být v rozporu se spotřebitelským právem.

2) Smlouva typu B
V případě smlouvy B je vyžadována v následujících letech renegociace dohod o nájmu. V takovém případě není kam spěchat, na místě je zejména dotaz na spol. RPG Byty, jaký je obvyklý nájem a z jakých skutečností tak dovozují. Zároveň zvažujeme, že nájemníkům zpřístupníme některé znalecké posudky ohledně výše místně obvyklých nájmů. Záleží na individuálních případech, konkrétním stavu bytu a domu, velikosti bytu, lokalitě. Obecně ale u těchto typů smluv rozhodně nedoporučujeme automaticky přistupovat na další navyšování nájmů diktované RPG. Musí zde být dohoda obou stran.
Jinak platí to samé co jsem uvedl výše - tj. stížnost na ÚOHS popřípadě na ČOI.

s pozdravem
Roman Macháček, BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.