Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

RPG znovu zvyšuje nájmy, jak postupovat?

Přinášíme stručné doporučení pro nájemníky, jak postupovat. Situací se již delší dobu zabýváme, přineseme další informace.

1) Smlouva typu A
Není vyžadován souhlas nájemce s navýšením nájmu, neboť nájem je navyšován na základě vůle majitele. V daném případě, tedy nájemníkovi nezbývá, než nájemné platit, neboť neplacení nájemného je důvodem k výpovědi nájemní smlouvy. Co je důležité, je skutečnost, že cena (tj. nájem) v nájemní smlouvě je formulována relativně neurčitě. To samo o sobě je na úkor nájemníkovi jako spotřebiteli, neboť ten neví jaká je obvyklá cena nájmu a to nebereme ani v potaz skutečnost, že obvyklý nájem určuje spol. RPG Byty sama, vzhledem k jejímu dominantnímu postavení.

Řešením by bylo podání podnětu k ÚOHS pro zneužívání dominantního postavení, žádost o předběžné opatření. Další možností je podnět ČOI, která má na starost ochranu spotřebitele a jednání RPG Byty a její smlouvy mohou být v rozporu se spotřebitelským právem.

2) Smlouva typu B
V případě smlouvy B je vyžadována v následujících letech renegociace dohod o nájmu. V takovém případě není kam spěchat, na místě je zejména dotaz na spol. RPG Byty, jaký je obvyklý nájem a z jakých skutečností tak dovozují. Zároveň zvažujeme, že nájemníkům zpřístupníme některé znalecké posudky ohledně výše místně obvyklých nájmů. Záleží na individuálních případech, konkrétním stavu bytu a domu, velikosti bytu, lokalitě. Obecně ale u těchto typů smluv rozhodně nedoporučujeme automaticky přistupovat na další navyšování nájmů diktované RPG. Musí zde být dohoda obou stran.
Jinak platí to samé co jsem uvedl výše - tj. stížnost na ÚOHS popřípadě na ČOI.

s pozdravem
Roman Macháček, BYTYOKD.CZ