Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

RPG plánuje instalovat indikátory vytápění, nájemníci to mají zaplatit

Společnost RPG Byty informovala nájemníky, že plánuje v letošním roce ve svých bytech konečně instalovat indikátory vytápění a nabízí nájemníkům Dodatek ke smlouvě, je to ale pro nájemníky skutečně výhodné, jak tvrdí RPG?

Společnost RPG Byty opětovně obesílá nájemníky s návrhem Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu o instalaci indikátorů vytápění.

Jelikož máme pochybnosti o výhodnosti těchto dodatků pro nájemníky, postoupili jsme věc k právní analýze. Výsledky budeme mít k dispozici do týdne, do té doby doporučujeme posečkat s případným podpisem těchto dodatků.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ