Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Rozhodnutí Evropské komise ve věci nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD

Rozhodnutí EK s odůvodněním:
Rozhodnuti EK ve věci stížnosti na nedovolenou veřejnou podporu při prodeji OKD v roce 2004 s odůvodněním, formát pdf

Na základě zjištěných faktů a zajištěných důkazů jsme přesvědčeni, že při prodeji státního podílu (46% akciíí) ve společnosti OKD,a.s. v roce 2004 inkasoval kupující (KARBON INVEST, Koláček, Otava, resp. Z. Bakala) nedovolenou veřejnou podporu ve výši desítek miliard Kč na úkor státu a daňových poplatníků.

Odůvodnění rozhodnutí Evropské komise považujeme za zcela nedostatečné a zavádějící, Komise se zjevně většinou předložených důkazů vůbec nezabývala.
V této chvíli proto analyzujeme možnosti našeho dalšího postupu, zejména finanční náklady v případě podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru.

S pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 9 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.