Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh

V těchto dnech obdrželi nájemníci bytů OKD (RPG) upravený návrh společnosti RPG Byty. Ten lze rovněž chápat jako odpověď na původní protinávrhy a připomínky ze strany nájemníků.

Nájemníci v těchto dnech obdrželi dopis č. 3 od RPG -dopis je z 16.12.10, RPG v něm rekapituluje své ústupky a snahu vycházet nájemníkům vstříc a vyzývá, aby podepsali jejich upravený návrh. V příloze tohoto dopisu je vzor "Potvrzení závazků přijatých formou veřejného příslibu". Tento dopis zřejmě obdrželi všichni nájemníci, kteří dosud nepodepsali návrh RPG.

RPG ve svém návrhu nyní slibuje, že je ochotno smluvně ošetřit budoucí výměnu oken, nebude již vyžadovat kopii občanského průkazu, atd. a znovu žádá, aby nájemník přistoupil na jejich návrh.

Upozorňujeme, že ani vylepšený návrh od RPG Byty neřeší zásadní nedostatky a rizika pro nájemníky, které obsahoval jejich první návrh (od RPG Byty): negarantuje smluvně opravy, výměny oken apod. a umožňuje vlastníkovi jednostranně zvyšovat nájem bez ohledu na stav domu, či bytu a bez nutnosti budoucí dohody s nájemníkem. To může v budoucnu vést k navyšování nájmů nad úroveň místně obvyklých nájmů.

Proto jsme po prostudování upraveného návrhu RPG připravili ve spolupráci s JUDr. Hanou Marvanovou upravený/doplněný protinávrh (č.2). Rovněž doporučujeme, aby jste si důkladně prostudovali Hlavní závěry právní analýzy JUDr. Hany Marvanové, případně celou její analýzu, viz. odkaz na konci stránky.

Nájemník (pokud nesouhlasí s upraveným návrhem RPG) by měl reagovat tak, že RPG Byty prokazatelně doručí (doporučeně/oražená kopie na podatelně) do 31.12.2010 svou odpověď (na nový návrh RPG Byty) a svůj návrh dohody, viz. níže.

Návrh odpovědi nájemce č.2, Návrh dodatku ke Smlouvě (22.12.2010) č.2:
Návrh odpovědi nájemce, Návrh dodatku ke Smlouvě, JUDr. Hana Marvanová, formát MS Word
Návrh odpovědi nájemce, Návrh dodatku ke Smlouvě, JUDr. Hana Marvanová, formát .pdf

Jak s návrhem pracovat?
1. Návrh odpovědi a dodatku včetně výše nájmu můžete případně přizpůsobit dle Vašeho uvážení konkrétní situaci ve Vaši lokalitě (musíte si sami upravit výši nájmu za m2 v roce 2011).
2. Zkontrolujte si číslo bankovního spojení, na některých návrzích RPG Byty je uváděno jiné bankovní spojení
3. Upravte dle zvážení část dodatku týkající se podmíněného navyšování nájmu v roce 2013: tj. vyjmenujte dle uvážení investice/opravy ve Vašem bytě/domě, kterými ve Vašem konkrétním případě podmiňujete navýšení nájmu v roce 2013
4. Nezapomeňte Váš protinávrh prokazatelně doručit RPG do 31.12.2010 (tj. doporučeně, nebo podáním na podatelně s potvrzenou kopií)

Návrh můžete upravit dle Vašeho zvážení, konkrétní lokality a stavu domu a bytu. Můžete například podmínit navyšování nájmu příslušnými investicemi již v roce 2012, nebo můžete uzavřít dohodu jen pro rok 2011 s tím, že na konci příštího roku uzavřete další dodatek.

Právní analýza a další materiály byly financovány z členských příspěvků členů Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Děkujeme Vám, že jste se stali členy našeho sdružení nebo nám přispíváte ve formě sponzorských darů a spolupodílíte se tak na nutných nákladech.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ

Související informace:
Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy JUDr. Hany Marvanové, protinávrh č.1
Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.