Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Protikorupční policie zahájila ve věci privatizace OKD trestní řízení

Policie se prodejem OKD začala zabývat na základě trestního oznámení Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ v březnu 2011. Státu mohla být způsobena škoda ve výši 20 miliard Kč.

Protikorupční policie informovala Sdružení nájmeníků BYTYOKD.CZ, že 26.5.2011 zahájila úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestných činů porušovaní povinnosti při správě cizího majetku, zneužívání pravomoci veřejného činitele, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku

Trestní oznámení, které podalo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ je velmi sofistikovaný dokument s rozsahem cca 500 stran. Jedná se o trestní oznámení na konkrétní skupiny podezřelých (není to tedy trestní oznámení na neznámého pachatele), které se opírá o řadu jasných důkazů.

Jedním z důkazů je znalecký posudek renomované společnosti ERNST & YOUNG, který zjistil hodnotu čistého obchodního majetku společnosti OKD, a.s. k 31.12.2005, ve výši 52.338 mld. Kč, pro účely privatizace však byla společnost OKD v roce 2004 oceněna pouze na částku 4.53 mld. Kč (Znalecký posudek VOX Consult z 26.2.2004), rozdíl v ocenění tak tvoří neuvěřitelných 47.8 mld.Kč! Jen neprovozní aktiva OKD (bytový fond, komerční nemovitosti, finanční majetek) byla posudkem ERNST & YOUNG oceněna k 31.12.2005 na částku 22.196 mld. Kč

Podle znaleckého posudku společnosti Ernst & Young byla tržní hodnota téměř 46procentního státního podílu ve společnosti OKD zhruba 24 miliard korun, a nikoli 4,1 miliardy, které za něj zaplatila Karbon Invest vlastněná Viktorem Koláčkem a Petrem Otavou.

Privatizační smlouvu za prodávajícího, tedy FNM (stát), podepsal místopředseda FNM Pavel Kuta – bývalý člen dozorčí rady Bakalovy společnosti Patria Finace. Ředitel ekonomického odboru BIS (v BIS měl na starost ochranu ekonomických zájmů státu) Procházka záhy nastoupil do vysoké manažerské pozice v Bakalové podnikatelské skupině. Struktura konečných vlastníků, kteří ovládli OKD, není dodnes známa.

Stát mohl utrpěl škodu ve výši 20 miliard korun.

Ing. Roman Macháček, Ph.D,
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Média:
Grosse a Sobotku prověřuje policie, Novinky.cz, 31.5.2011

Související:
Podezřelým rozhodčím řízením rozhodně největší privatizační kauza současnosti nekončí!
Sdužení BYTYOKD.CZ zjistilo nové důkazy v kauze privatizace OKD a podává trestní oznámení, možná škoda 20 mld. Kč
Bakalova společnost komerčně zastavuje byty, bankám ale „zapomněla“ sdělit své závazky vůči nájemníkům

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.