Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Připravujeme žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, jdete do toho s námi?

Protože Evropská komise při prošetřování nedovolené veřejné podpory v kauze privatizace OKD fatálním způsobem selhala, rozhodli jsme se podat žalobu na Evropskou komisi k Evropskému soudnímu dvoru.
Jdete s námi do toho? Potřebujeme Vaši podporu, bez ní se neobejdeme.

V případě prokázání nedovolené podpory může stát od nevýhodné privatizační smlouvy odstoupit, nebo kupující bude nucen tuto neoprávněnou státní podporu vrátit. Dle zajištěných důkazů se jedná o částku 20 mld.Kč (na každého občana ČR připadá 2000 Kč!).

V této chvíli máme zajištěno kvalitní právní zastoupení expertem v dané oblasti.
Minimální náklady na nezbytné právní zastupování (právní analýza, příprava žaloby k Evropskému soudnímu dvoru, stání u Evropského soudního dvoru, případně podpůrné znalecké posudky) jsou vyčísleny na stovky tisíc (minimálně cca 300 000 Kč až 500 000 Kč), v případě využití služeb expertů zahraniční právní kanceláře se pohybujeme již v řádech několika milionu Kč.

K dispozici již máme právní stanoviska expertů, která potvrzují, že Evropská komise při prošetření nedovolené podpory fatálně selhala. Dalším krokem je nyní žaloba k Evropskému soudnímu dvoru. Úspěch žaloby ještě celou kauzu privatizace OKD nevyřeší, je to ale nezbytný krok. Pokud žalobu nepodáme, znamená to, že vyhráli gauneři a dosavadní práce byla zbytečná.

Žaloba musí být podána nejpozději do 23.října 2011, takže již není mnoho času, vlastně právě tolik, aby mohla být kvalitní žaloba připravena.

V této chvíli nás limitují pouze finanční prostředky, které máme k dispozici, důkazů jsme shromáždili dostatek. Vzhledem k finanční náročnosti jsme se rozhodli rovněž oslovit podnikatele. Zapojit se ale musíte v prvé řadě Vy, nájemníci hornických bytů!

Přidejte se k nám, bojujeme i za Vás!
Společně proti korupci a rozkrádání státního majetku

Konto našeho sdružení je následující:
Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800
do poznámky u platby prosím uveďte "Zaloba ESD"

Definitivní rozhodnutí, zda žalobu podáme, musí padnout v průběhu příštího týdne.

děkujeme
Roman Macháček

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ
Společně proti korupci

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 9 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.