Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Připravujeme žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, jdete do toho s námi?

Protože Evropská komise při prošetřování nedovolené veřejné podpory v kauze privatizace OKD fatálním způsobem selhala, rozhodli jsme se podat žalobu na Evropskou komisi k Evropskému soudnímu dvoru.
Jdete s námi do toho? Potřebujeme Vaši podporu, bez ní se neobejdeme.

V případě prokázání nedovolené podpory může stát od nevýhodné privatizační smlouvy odstoupit, nebo kupující bude nucen tuto neoprávněnou státní podporu vrátit. Dle zajištěných důkazů se jedná o částku 20 mld.Kč (na každého občana ČR připadá 2000 Kč!).

V této chvíli máme zajištěno kvalitní právní zastoupení expertem v dané oblasti.
Minimální náklady na nezbytné právní zastupování (právní analýza, příprava žaloby k Evropskému soudnímu dvoru, stání u Evropského soudního dvoru, případně podpůrné znalecké posudky) jsou vyčísleny na stovky tisíc (minimálně cca 300 000 Kč až 500 000 Kč), v případě využití služeb expertů zahraniční právní kanceláře se pohybujeme již v řádech několika milionu Kč.

K dispozici již máme právní stanoviska expertů, která potvrzují, že Evropská komise při prošetření nedovolené podpory fatálně selhala. Dalším krokem je nyní žaloba k Evropskému soudnímu dvoru. Úspěch žaloby ještě celou kauzu privatizace OKD nevyřeší, je to ale nezbytný krok. Pokud žalobu nepodáme, znamená to, že vyhráli gauneři a dosavadní práce byla zbytečná.

Žaloba musí být podána nejpozději do 23.října 2011, takže již není mnoho času, vlastně právě tolik, aby mohla být kvalitní žaloba připravena.

V této chvíli nás limitují pouze finanční prostředky, které máme k dispozici, důkazů jsme shromáždili dostatek. Vzhledem k finanční náročnosti jsme se rozhodli rovněž oslovit podnikatele. Zapojit se ale musíte v prvé řadě Vy, nájemníci hornických bytů!

Přidejte se k nám, bojujeme i za Vás!
Společně proti korupci a rozkrádání státního majetku

Konto našeho sdružení je následující:
Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800
do poznámky u platby prosím uveďte "Zaloba ESD"

Definitivní rozhodnutí, zda žalobu podáme, musí padnout v průběhu příštího týdne.

děkujeme
Roman Macháček

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ
Společně proti korupci