Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Pokřivená spravedlnost: Revizní posudek vyšel ve prospěch nájemnice, tak soudkyně nařídila "superrevizní"

V revizním znaleckém posudku znalci stanovili výši místně obvyklého nájmu na 50 Kč/m2 v bytě RPG bez rekonstrukcí v Ostravě Mariánských Horách. Soudkyně Okresního soudu v Ostravě JUDr. Jana Palkovská však vyhověla žádosti RPG a přistoupila k nestandardnímu kroku, když si vyžádala vypracování dalšího tzv. "super revizního posudku".
Jak dopadl "super revizní posudek" a kde se poděla soudkyně Palkovská? Odpověď naleznete v textu článku.

Vypracováním "superrevizního posudku"pověřila soudkyně v případě nájemnice paní Špokové znalecký ústav Kvita, Pawlita & Partneři. Znalec byl do bytu dopraven přímo pracovníkem společnosti RPG Byty. Dle dostupných informací tento ústav přitom pracoval pro společnost RPG Byty i mimo ustanovení soudem. Superrevizní posudek vyzněl v neprospěch nájemnice.

Paní soudkyně Palkovská záhy povýšila, přešla na Krajský soud, kde se stala členkou tzv. specializovaného senátu Krajského soudu, který má faktický monopol na posuzování místně obvyklých nájmů a řeší odvolání proti rozsudkům nižších soudů.
Předsedou tohoto senátu je JUDr. Žídek, senát například řešil odvolání RPG Byty v případu nájemníka pana Kročila z Karviné.

Roman Macháček

Související:
Další spor o výši nájmu u soudu, dle znalce má být nájem v bytě RPG 50 Kč/m2