Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Podali jsme podnět k UOHS k prošetření podezření ze zneužití dominantního postavení RPG Byty

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ dnes zaslalo předsedovi Úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k prošetření společnosti RPG Byty pro podezření ze zneužití svého postavení na trhu s nájemním bydlením v lokalitě ostravska.

Vážený pane předsedo,

jménem Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, jehož jsem předsedou, Vás žádám o prověření společnosti RPG Byty pro podezření ze zneužití významného či dominantního postavení na trhu s nájemním bydlením v lokalitě ostravska.

Zasílám Vám veškeré podklady pro posouzení zneužití dominantního postavení na trhu s nájemním bydlením v lokalitě ostravska, ze strany společnosti RPG Byty, která je zde v jednotlivých lokalitách významným, či dominantním vlastníkem nájemního bytového fondu.

Jedná se o následující materiály:
- Domus Prospektus
- Text naší stížnosti na zneužití hospodářského postavení s odkazy a citacemi z pasáží Domus Prospektus (bariéry vstupu na trh, tržní podíl ve vybraných lokalitách, procento volných bytů)
- přikládám také nabídkové ceny nájmů pro nové nájemce a několik příkladů revizních znaleckých posudků na výši místně obvyklého nájmu dle znaleckého ústavu při VŠB-TU

v případě jakýchkoli nejasností mne prosím neváhejte kontaktovat

děkuji
s pozdravem
Roman Macháček

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.