Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Oficiální informace Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ získáte na oficiálních akcích našeho sdružení

Upozorňujeme nájemníky bytů OKD a členy našeho sdružení BYTYOKD.CZ, že oficiální informace našeho sdružení týkající se kauzy bytů OKD máte možnost získat na těchto webových stránkách nebo na oficiálních akcích našeho sdružení a v oficiálních tiskovinách našeho sdružení.

Oficiální informace a právní doporučení, které naše sdružení dává nájemníkům bytů OKD, vychází z kvalitních právních analýz a doporučení renomovaných právníků, se kterými naše sdružení dlouhodobě spolupracuje.

Jak poznám oficiální akci Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ?
Jménem našeho sdružení mohou oficiálně vystupovat a jednat jen členové vedení našeho sdružení, které funguje ve složení: předseda Ing. Roman Macháček, Ph.D, místopředsedkyně Helena Řegucká, hospodářka Ing. Yvona Průšová.

Oficiálních akcí našeho sdružení se vždy účastní někdo z vedení našeho sdružení, případně vhodná osoba, která byla k tomuto účelu pověřena ze strany vedení sdružení BYTYOKD.CZ a která tudíž rovněž disponuje potřebnými informacemi.

Naše sdružení v žádném případě neručí za informace, doporučení ani tiskové materiály, které jsou šířeny na neoficiálních akcích.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ