Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Nepodepisujte návrh RPG Byty ani nové nájemní smlouvy

V těchto dnech společnost RPG byty rozesílá nájemníkům bytů OKD (RPG) údajně výhodné návrhy dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám nebo dokonce smlouvy nové. Vyzýváme nájemníky bytů OKD, aby v této chvíli nepřistupovali na žádné dodatky ke stávajícím nájemním smlouvám ani nepodepisovali smlouvy nové a už vůbec ne pod časovou tísní!

K situaci si necháváme zpracovat právní analýzy, první výsledky sdělíme na Výroční členské schůzi 23.11.2010.

Finálním výsledkem právní analýzy Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ bude zejména:
1. Návrh, jak by měli nájemníci bytů OKD postupovat vůči společnosti RPG Byty v otázce zvyšování nájmů a případné dohody
2. Návrh, jak by měli nájemníci bytů OKD postupovat vůči společnosti RPG Byty v případě, že mají Smlouvu na dobu určitou s automatickým prodlužováním

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ