Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Nenechte si vnutit smlouvu na dobu určitou, doporučení Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ je nadále naprosto konzistentní

Naše doporučení nájemníkům bytů OKD (RPG), jak by měli reagovat na výhružky RPG a upravené návrhy je nadále naprosto konzistetní. Pokud to není nutné, nepřistupovat na nevýhodné návrhy RPG Byty.

Dle informací zveřejněných společností RPG Byty na jejich tiskové konferenci konané 11.1.2011, bude tato společnost údajně reagovat na protinávrhy nájemníků jen jednou z následujícíh možností:
1. Navrhne nájemníkům smlouvu na dobu určitou
2. Navrhne nájemníkům smlouvu na dobu neurčitou s tržním nájemným a slevou

Upozorňujeme nájemníky, aby si nenechali vnutit smlouvu na dobu určitou, místo smlouvy na dobu neurčitou (tj.místo dekretu apod.)! Nepodepisujte unáhleně ani žádné zdánlivě výhodné návrhy, které Vám RPG může předkládat a vnucovat při osobním jednání na pobočce společnosti, aniž by jste si tyto návrhy důkladně prostudovali doma, případně konzultovali s právníky.

Dle závěrů právní analýzy JUDr. Marvanové doporučujeme:
1. Nájemcům, kteří mají platné smlouvy na dobu neurčitou (dekrety, ..) nedoporučuje dosavadní návrh RPG akceptovat.
Ani vylepšený návrh od RPG Byty totiž neřeší zásadní nedostatky a rizika pro nájemníky, které obsahoval jejich první návrh (od RPG Byty): negarantuje smluvně opravy, výměny oken apod. a umožňuje vlastníkovi jednostranně zvyšovat nájem bez ohledu na stav domu, či bytu a bez nutnosti budoucí dohody s nájemníkem. To může v budoucnu vést k jednostrannému navyšování nájmů nad úroveň místně obvyklých nájmů a to bez souhlasu nájemníka!!! Nájemníci, kteří takový návrh akceptují, si tak dobrovolně výrazně zhorší svou pozici.

2. Nájemci, kteří nemají platné nájemní smlouvy/dekrety
Nájemníkům, kteří nemají platné nájemní smlouvy/dekrety (tedy mají neplatnou Smlouvu na dobu určitou s automatickým prodlužováním podepsanou před 31.3.2006 bez předchozího platného dekretu) doporučujeme návrh RPG akceptovat. Případný soudní spor ve věci platnosti smlouvy sice nájemník může také vyhrát, ale výsledek je značně nejistý a pro nájemníka rizikový.

3. Nájemníkům, kteří zatím nijak nereagovali, doporučujeme urychleně reagovat na návrhy RPG písemnou formou.

Dříve než se rozhodnete, jak dále postupovat, prostudujte si prosím pozorně Hlavní závěry právní analýzy (JUDr. Marvanové), případně celou právní analýzu. Oba materiály naleznete na našich stránkách a v níže uvedených odkazech.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související informace:
Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh
Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy JUDr. Hany Marvanové, protinávrh č.1
Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.