Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Navyšování nájmu, jak postupovat?

V souvislosti s navyšováním nájemného se na naše Sdružení BYTYOKD.CZ obrátila celá řada nájemníků s dotazy o pomoc.

Častým problémem je, že nájemníci akceptují první nabídku pronajimatele. Přitom, kdyby se snažili o negociaci, tak by nakonec platili méně.

1) Jedná se zejména o případy, kdy se navýšení nájemného na rok 2017 realizuje na základě dohody dvou stran.
- V tomto ohledu doporučujeme nájemníkům nesouhlasit s návrhem na navýšení nájemného, ale dotázat se na výši obvyklého nájmu v dané lokalitě.
- Jako druhý krok doporučujeme nájemníků navrhnout výši nájemného s ohledem na jejich osobní situaci (důchodový věk, nezaměstnanost, děti).
- Doporučujeme zahájit jednání s mírným navýšením, tedy 2-4 Kč na m2.
- Zároveň doporučujeme do návrhu doplnit, že s navyšováním nájemného nesouhlasíte, ale obáváte se vysokých soudních nákladů a pokládáte jednání pronajímatele, které obsahuje vyhrůžku soudem, jako za nátlak, který vyplývá z jeho dominantního postavení.

2) Pronajímatel navyšuje nájemné jednostranným navýšením na základě nájemní smlouvy
V případě druhém, kdy pronajímatel navyšuje nájemné jednostranným navýšením na základě nájemní smlouvy, a s jeho výší nesouhlasíte, se doporučujeme obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento úřad vyšetřuje mimo jiné případy zneužívání dominantního postavení společnosti RPG Byty na trhu s nájemním bydlením. Mezi tyto případy se řadí také tzv. excesivní ceny, včetně excesivní výše nájemného.

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související:
ÚOHS zahájil prošetřování podnětu Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, 28.10.2016

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.