Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Musí nájemník bytu RPG platit za nefunkční anténu nebo za vlastní satelit?

Nájemnícíci bytů OKD se na nás obrací s dotazy, proč musí platit společnosti RPG Byty poplatek za STA (anténa), která není funkční a majitel zařízení neudržuje.

Společnost RPG Byty navíc vydala ve svém časopise informaci, že pokud nájemník chce mít digitální vysílání a chce použít satelit, MUSÍ o to požádat RPG písemně, uhradit 500,-Kč a použít doporučenou firmu, která zajistí typizovaná držák na satelit za 849,-Kč.
Přikládáme odpověď právníka.

s pozdravem
Helena Řegucká, místopředsedkyně SN BYTYOKD.CZ

Odpověď:
V Praze dne 21. června 2010
Naše čj. OP/210/20010
Vážená paní Regucká,
1. pokud služba není poskytována, tedy pokud je TV anténa nefunkční, není nájemce povinen neposkytnutou službu platit.
2. Podle mého názoru nepotřebuje nájemce k umístění antény souhlas vlastníka domu, a proto požadavek RPG na zaplacení nějaké částky je neoprávněný. Podle rozhodnutí soudu jde o zákonné omezení vlastnického práva, který vlastník domu musí strpět.

V úctě
JUDr. Stanislav Křeček

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.