Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Musí nájemník bytu RPG platit za nefunkční anténu nebo za vlastní satelit?

Nájemnícíci bytů OKD se na nás obrací s dotazy, proč musí platit společnosti RPG Byty poplatek za STA (anténa), která není funkční a majitel zařízení neudržuje.

Společnost RPG Byty navíc vydala ve svém časopise informaci, že pokud nájemník chce mít digitální vysílání a chce použít satelit, MUSÍ o to požádat RPG písemně, uhradit 500,-Kč a použít doporučenou firmu, která zajistí typizovaná držák na satelit za 849,-Kč.
Přikládáme odpověď právníka.

s pozdravem
Helena Řegucká, místopředsedkyně SN BYTYOKD.CZ

Odpověď:
V Praze dne 21. června 2010
Naše čj. OP/210/20010
Vážená paní Regucká,
1. pokud služba není poskytována, tedy pokud je TV anténa nefunkční, není nájemce povinen neposkytnutou službu platit.
2. Podle mého názoru nepotřebuje nájemce k umístění antény souhlas vlastníka domu, a proto požadavek RPG na zaplacení nějaké částky je neoprávněný. Podle rozhodnutí soudu jde o zákonné omezení vlastnického práva, který vlastník domu musí strpět.

V úctě
JUDr. Stanislav Křeček