Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ministerstvo financí a UOHS již odpověděly Evropské komisi, nájemníkům ale odpověď tají

Ministerstvo financí a Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže již odpověděly na otázky Evropské komise týkající se stížnosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ na nedovolenou veřejnou podporu, ke které došlo při prodeji OKD v roce 2004. Text této odpovědi nám ale bez ohledu na zákon o svobodném přístupu zatím odmítají poskytnout. Máme obavy, že Ministerstvo financí neposkytuje Evropským orgánům pravdivé informace.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ adresovalo v září 2009 Evropské komisi aktualizovanou stížnost (stížnost podána 29.9.2009) ve věci nedovolené veřejné podpory, ke které došlo při prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD,a.s. v roce 2004 (Minimální nedovolená veřejná podpora ve výši 1.7 mld. Kč, reálná výše 20-50 mld. Kč) a požádalo Evropskou komisi o důkladné prošetření naší stížnosti. Evropská komise se v dubnu 2010 v této věci obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále UOHS).

Otázky UOHS, resp. Evropské komise se nám již podařilo získat a naleznete je zde:Otázky UOHS ve formátu pdf

UOHS se obrátil v této věci dopisem ze dne 22.4.2010 na Ministerstvo financí s žádostí o zaslání patřičného vysvětlení, důkazů a dalších materiálů, například znaleckých posudků.

Stanovisko Ministerstva financí k dopisu UOHS (ze dne 22.4.2010) bylo doručeno UOHS dne 18.6.2010.

Dle Smlouvy o prodeji OKD má ale Ministerstvo financí povinnost vyvinout maximální úsilí, aby prokázalo, že k nedovolené veřejné podpoře nedošlo (čl. 10.5 Smlouvy)!

2.8.2010 jsme vyzvali Ministerstvo financí a Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže, aby nám poskytly text této korespondence. UOHS nám odmítl odpověď poskytnout, bez ohledu na zákon o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvo financí na naši opakovanou výzvu zatím nereagovalo.

Dále pracujeme na získání této korespondence.

Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ