Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ministerstvo financí a UOHS již odpověděly Evropské komisi, nájemníkům ale odpověď tají

Ministerstvo financí a Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže již odpověděly na otázky Evropské komise týkající se stížnosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ na nedovolenou veřejnou podporu, ke které došlo při prodeji OKD v roce 2004. Text této odpovědi nám ale bez ohledu na zákon o svobodném přístupu zatím odmítají poskytnout. Máme obavy, že Ministerstvo financí neposkytuje Evropským orgánům pravdivé informace.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ adresovalo v září 2009 Evropské komisi aktualizovanou stížnost (stížnost podána 29.9.2009) ve věci nedovolené veřejné podpory, ke které došlo při prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD,a.s. v roce 2004 (Minimální nedovolená veřejná podpora ve výši 1.7 mld. Kč, reálná výše 20-50 mld. Kč) a požádalo Evropskou komisi o důkladné prošetření naší stížnosti. Evropská komise se v dubnu 2010 v této věci obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále UOHS).

Otázky UOHS, resp. Evropské komise se nám již podařilo získat a naleznete je zde:Otázky UOHS ve formátu pdf

UOHS se obrátil v této věci dopisem ze dne 22.4.2010 na Ministerstvo financí s žádostí o zaslání patřičného vysvětlení, důkazů a dalších materiálů, například znaleckých posudků.

Stanovisko Ministerstva financí k dopisu UOHS (ze dne 22.4.2010) bylo doručeno UOHS dne 18.6.2010.

Dle Smlouvy o prodeji OKD má ale Ministerstvo financí povinnost vyvinout maximální úsilí, aby prokázalo, že k nedovolené veřejné podpoře nedošlo (čl. 10.5 Smlouvy)!

2.8.2010 jsme vyzvali Ministerstvo financí a Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže, aby nám poskytly text této korespondence. UOHS nám odmítl odpověď poskytnout, bez ohledu na zákon o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvo financí na naši opakovanou výzvu zatím nereagovalo.

Dále pracujeme na získání této korespondence.

Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.