Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ministerstvo financí s pokutou 30 mil. pro Bakalovu společnost vyčkává

Ministerstvo financí vyzvalo v dopise ze 6.1.2010 společnost RPG Industries SE Zdeňka Bakaly k zaplacení smluvní pokuty 30 mil. Kč z důvodů porušení Smlouvy o prodeji OKD z roku 2004.

Po druhé předžalobní výzvě, kterou Ministerstvo financí adresovalo společnosti RPG Industrie SE 10. března 2010, projevila Bakalova společnost zájem o smírčí jednání s Ministerstvem financí (26. března 2010) a požádala o prodloužení 15 denní lhůty pro zaplacení smluvní pokuty, Ministerstvo její požadavek akceptovalo.

RPG Industries SE slíbila připravit návrh smírčího řešení, Ministerstvo jej, dle našich informací, zatím neobdrželo. Ministerstvo financí momentálně vyčkává.

POZN: Ministerstvo financí má být vedeno představitele TOP09, strany, která přijala od podnikatele Z. Bakaly sponzorský dar ve výši 7.5 mil. Kč, vládní strany přijaly od podnikatele Bakaly celkem 28.5 mil. Kč. Podobnost této částky s výši smluvní pokuty je jistě čistě náhodná.

Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ

Související informace:
2.6.2010:Zdeněk Bakala sponzoroval TOP09, ODS a VV, e15.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.