Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Koronavir v ČR (6): Proč se motáme v kruhu?

(9.2.2021) Na jedné straně demonstranti a část politiků, kteří chtějí zrušit omezení, ale už neříkají, co s nemocnými a přeplněnými nemocnicemi.
Na druhé straně vláda, která neplní vlastní plány, neustále odsouvá termín rozvolňování a po občanech požaduje vyčkávání a trpělivost. Nyní už hovoří o rozvolňování snad v létě! Obojí je naprosto nepřijatelné.

Pojďme si shrnout důležitá fakta: aktuální stav, co je špatně a proč, hlavní rizika a další výhled.

Znovu se na chvíli přepnu do role analytika a využiju svých znalostí z oblasti Technické kybernetiky (věda o analýze, modelování, návrhu a řízení komplexních systémů)
Cílem článků o covid-19, které pro Vás připravuji, není nahradit oficiální informace, ale vždy upozornit na podstatná fakta i chyby v uváděných údajích.

1) Trochu teorie na úvod:
Základní rychlost šíření onemocnění covid-19 nám definují dva parametry:
Základní reprodukční číslo R0 - předpokládaný počet osob, které jedna nakažená osoba touto nemocí dále nakazí v populaci, kde všichni jedinci jsou k této nemoci náchylní (tj. nemají vytvořenou imunitu, není očkování) a kde nejsou uplatněna žádná ochranná opatření.
R0 se odhadovalo v rozmezí 1,4-3,9, WTO odhadovala 2,2. Nyní se odhaduje globálně v intervalu R0 3,3 až 6,6.
Sériový interval - je čas mezi dvěma pacienty v řetězci přenosů. Zjednodušeně řečeno je to průměrná doba do nákazy další osoby, v případě covid-19 se uvádí 5 dnů (v případě chřipky jen cca 3 dny).
Jak by se šířil covid-19 bez omezení? Uvažujme s R0=3,2.
Z jednoho nakaženého na začátku máme za 5 dnů 3,2 nově nakažených osob, za dalších 5 dnů už 10 nově nakažených a za měsíc už 1000!

2) Aktuální stav (5.2.2021):
Aktuální počet osob s prokázaným Covid: 95 196 osob

Celkový počet nakažených:
Můžeme odhadovat: 285 000 - 380 000 osob (3-4% populace),
tedy 3x-4x více než je oficiálně potvrzený počet případů.
(Oficiální údaj není k dispozici)

Denní počet nově prokázaných případů:
8 032 osob/den (při 54 507 testech)
Tento oficiální údaj je trochu zavádějící, protože neukazuje celkový počet nakažených za den (19.9.2020 ukazoval jen 2044 případů!) a je vždy silně závislý na počtu provedených testů a metodice výběru testovaných.

Celkový počet nově nakažených za den
Velmi důležitý údaj, který lépe vypovídá o aktuálním stavu a jeho vývoji.
Můžeme odhadovat: 20 000 - 27 000 osob/den
(Oficiální údaj není k dispozici)

Celkový počet osob s dosud prokázaným Covid:
1 021 477 osob

Celkový počet osob dosud nakažených Covid (odhad):
Velmi důležitý údaj, který je důležitý pro pochopení situace a další výpočty.
Platí čím vyšší číslo, tím lépe.
cca 30-40% populace, 3-4 mil. osob
V minulých dnech se v médiích objevily odhady od 15% po více než 30% (Prof. Prymula, imunolog Prof. Zdeněk Hel) (Oficiální údaj není k dispozici)

Jak moc je covid-19 nebezpečný?
Celkový počet úmrtí s diagnostikovaným koronavirem je 16 976 osob.
Důležitý parametr - tzv. smrtnost (počet úmrtí k počtu nakažených) tak vychází pro ČR nyní cca 1,7%, resp. 1,8%, (údaj vychází jen z počtu potvrzených případů nakažených) (v říjnu: 1%). Nárůst může být způsoben například tím, že nyní dochází k většímu zásahu rizikových skupin, nebo naopak tím, že se nedaří dostatečně zachytávat méně závažné a bezpříznakové případy.

Pro správný výpočet je proto důležité znát (resp. správně odhadovat) skutečný celkový počet nakažených.
Celková smrtnost s COVID v ČR je výrazně nižší a nyní vychází (odhad) cca 0,45% - 0,6% (z celkového odhadovaného počtu nakažených). Průměrný věk zemřelých je 79-80 let, ve velké části případů se závažným přidruženým onemocněním. Závažné průběhy se ale vyskytují i u osob mladších 30 let.

Celková smrtnost s COVID nyní vychází cca 5x nižší, než se původně v březnu 2020 předpokládalo (Smrtnost na COVID se uváděla v březnu 2020 2,5-4%.) a blíží se smrtnosti chřipky (max 0,1%, tedy 1 osoba z 1000 nakažených).
Zároveň je potřeba dodat, že oproti chřipce vychází až 6x vyšší a podceňování vzhledem k rizikovým skupinám není na místě!
(Oficiální údaj není k dispozici)

3) Co je špatně a proč?
V uplynulých týdnech se podařilo snížit reprodukční číslo R, nyní se ale zastavilo na hodnotě cca R=1 a dále neklesá. Index rizika systému PES je od 15.ledna na úrovni kolem 70 bodů a neklesá. Denní počet nových případů je příliš vysoký a neklesá. Počet hospitalizovaných osob s covid stále zůstává velmi vysoký (5400 - 5900 osob). To znamená, že:
- týdně umírají zbytečně stovky osob s covid
- v případě nárůstu reprodukčního čísla hrozí další zhoršení a přetížení zdravotního systému

Hlavním problémem je špatně fungující chytrá karanténa s trasováním a testováním, nedodržování plošných opatření a pomalé očkování.

Chytrá karanténa nebo plošná opatření?
Chytrá karanténa s trasováním v současnosti zachytí jen cca 15-30% případů. Lidé systému nedůvěřují a hlásí průměrně jen 0,8 rizikových kontaktů a to je špatně!
Platí přitom jednoduché pravidlo - čím hůře funguje chytrá karanténa, tím více musí být plošných opatření a zákazů a opačně.

Lze okamžitě odstranit všechna plošná opatření?
V tuto chvíli to není možné, protože stále neexistuje odpovídající funkční náhrada. Okamžité zrušení by vedlo k prudkému nárůstu reprodukčního čísla a zkolabování zdravotního systému do 1 měsíce.
Pravidla a plošná opatření by ale vláda měla pravidelně revidovat:
- Smysluplná omezení je nutné důsledně kontrolovat a vymáhat, což se nyní neděje
(S příznaky covidu nezůstává doma až 46 procent lidí!)
- Lidi je potřeba motivovat k jejich dodržování
- Zákazy a restrikce, které nic nepřináší, je potřeba zrušit

4) Hlavní rizika
Virus během šíření v populaci neustále mutuje, to je přirozený proces, varianty s vyšším přenosem postupně převažují a vytlačují varianty s nižším přenosem. Momentálně představují určité riziko tyto dvě varianty:

Britská varianta (B.1.1.7)
Tato varianta odpovídala v prosinci v Londýně za většinu nových infekcí.
Nezpůsobuje vážnější průběh onemocnění, ale zvyšuje rychlost šíření o 50%.
Nyní se u nás rychle šíří, v některých lokalitách už představuje polovinu nových případů, v horizontu několika týdnů u nás převládne. To vede k nárustu reprodukčního čísla a může rychle dojít k přetížení našeho zdravotního systému! Stávající očkovací látky jsou účinné.

Jihoafrická varianta (501Y.V2)
Stávající očkovací látky nejsou v případě této varianty dostatečně účinné a proto bude zřejmě nutná jejich úprava. Podle některých informací hrozí u této varianty reinfekce. Tato varianta se u nás zatím nešíří.
(více informací zde)

5) Nadějné očkování
V současné době jsou ve vývoji stovky vakcín na covid-19, minimálně 49 vakcín je v klinickém hodnocení (údaj WHO k 30.11. 2020). Několik očkovacích látek je již k dispozici v EU a ČR a dosavadní výsledky vypadají velmi dobře, to je skvělá zpráva!
Nyní musí být cílem urychleně proočkovat nejrizikovější skupiny, přitom platí přibližně následující:
- v případě proočkování 8% nejrizikovější populace (mimo jiné osoby 75+) by mělo dojít ke snížení úmrtnosti o 2/3 (proočkování do 31.3.2021?). To povede k výraznému poklesu počtu hospitalizovaných a umožní to rozvolnit opatření.
- v případě proočkování 20% nejrizikovější populace (mimo jiné osoby 65+) by mělo dojít ke snížení úmrtnosti o 90%! (proočkování do 31.5.2021?)
- v případě proočkování 60-75% populace očkovací látkou s účinkem vyšším než 90% by mělo dojít ke snížení reprodukčního čísla pod 1 bez nutnosti plošných opatření

Proto nyní doporučuji zejména osobám z rizikových skupin a 65+, aby jste se co nejrychleji k očkování zaregistrovali!

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související informace:
Registrace na očkování
SARS-CoV-2: významné mutace
Strategie očkování proti nemoci covid-19, MZCR, 6.12.2020
Koronavir v ČR (5): Důležitá fakta a odhad dalšího vývoje, BYTYOKD.CZ, 22.10.2020
Koronavir v ČR (4): Důležitá fakta a odhad dalšího vývoje, BYTYOKD.CZ, 19.9.2020
COVID-19 pandemic in Sweden
Švédské promořování zabralo. V zemi přibývá rekordně málo nakažených, Nova, 10.9.2020
Koronavir v ČR (3): Stát mění strategii dalšího postupu? Komentář k aktuálnímu stavu, BYTYOKD.CZ, 28.7.2020
Ministerstvo k rekordnímu nárůstu: Klid, máme to pod kontrolou, Novinky.cz, 22.8.2020
Nový koronavirový manuál od experta z Bulovky. Co se o covidu potvrdilo, jak se chránit a co s podzimem, Lidovky.cz, 10.8.2020

S koronavirem se setkalo přes milion Čechů, nemají příznaky, míní epidemiolog, iDNES, 10.5.2020
Promořenost v České republice je v řádech promile, řekl Vojtěch, iDNES, 6.5.2020
Koronavir v ČR (2): Aktuální stav, o čem se moc nemluví, odhad dalšího vývoje a několik postřehů, BYTYOKD.CZ, 13.4.2020
Koronavir v ČR (1): Manuál, jak postupovat, odhad dalšího vývoje a několik postřehů, BYTYOKD.CZ, 20.3.2020
Velký manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky: co víme, proč zůstat doma a jak se ochránit
COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR, Ministerstvo zdravotnictví