Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Konto na přípravu žaloby k Evropskému soudnímu dvoru narůstá

Konto na přípravu žaloby narůstá, aktuální stav: 102 000,- Kč.

Jen během 5 dnů od zveřejnění výzvy našeho sdružení BYTYOKD.CZ se podařilo shromáždit téměř 30 tis. Kč.

Jednotlivé příspěvky se pohybují v rozsahu od 200,- Kč do 5000,- Kč.

Další informace týkající se přípravy žaloby naleznete zde:
Připravujeme žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, jdete do toho s námi?

Děkujeme Vám všem, kteří se s námi spolupodílíte na nákladech přípravy žaloby.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ