Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Konto na přípravu žaloby k Evropskému soudnímu dvoru narůstá

Konto na přípravu žaloby narůstá, aktuální stav: 102 000,- Kč.

Jen během 5 dnů od zveřejnění výzvy našeho sdružení BYTYOKD.CZ se podařilo shromáždit téměř 30 tis. Kč.

Jednotlivé příspěvky se pohybují v rozsahu od 200,- Kč do 5000,- Kč.

Další informace týkající se přípravy žaloby naleznete zde:
Připravujeme žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, jdete do toho s námi?

Děkujeme Vám všem, kteří se s námi spolupodílíte na nákladech přípravy žaloby.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 9 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.