Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Komentář BYTYOKD.CZ: Prodej 100 bytů RPG potvrzuje, že nájemníci se chtějí o byty starat sami

Prodej 100 bytů potvrdil dlouhodobé stanovisko Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ - nájemníci si chtějí byty odkoupit tak, jak jim bylo vlastníky slibováno a chtějí se o byty starat sami. Nabízené podmínky ale mají k dřívějším slibům vlastníků rozhodně hodně daleko!

RPG nabídla nájemníkům ve vybraných 5 vchodech v Ostravě odkup bytů za cenu 8 900 Kč/m2. Ve čtyřech vchodech nájemníci podmínky předběžně akceptovali, v posledním vchodě odkup za uvedených podmínek odmítli.

Komentář Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ:
1) Prodej 100 bytů potvrdil dlouhodobé stanovisko Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ - nájemníci si chtějí byty odkoupit a starat se o ně sami.

2) RPG nabízí nájemníkům k prodeji často byty v havarijním stavu, do kterých RPG nic neinvestovalo, ale za stejnou cenu jako zrekonstruované byty. To je nespravedlivé zejména vůči původním nájemníkům.

3) Nabízené podmínky odprodeje rozhodně neodpovídají ceně 40 000 Kč za byt, za kterou získali v roce 2004 byty OKD od státu Koláček s Otavou, resp. Z. Bakala, cena neodpovídá ani jejich následným slibům o prodeji bytů nájemníkům za obdobných podmínek! Cena 8900 Kč/m2 znamená 14 násobek ceny (635 Kč/m2), za kterou získali 44 000 bytů OKD v roce 2004 Koláček s Otavou, resp. Z. Bakala. Jedná se dle názoru BYTYOKD.CZ rovněž o obcházení podmínek privatizační smlouvy z roku 2004..

Odkup za těchto cenových podmínek pokládáme pro řadu nájemníků za velmi rizikový.

Roman Macháček, BYTYOKD.CZ

Související reportáž České televize naleznete zde:
Prodej 100 bytů RPG, ČT Regiony, 23.4.2014, od 6 min.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.