Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Karviná - neslavná situace s byty RPG

Nájemníci bytů RPG ohroženi vystěhováním z důvodu vysokých nájmů, koncentrace nepřízpusobivých obyvatel v bytech společnosti RPG Byty a vznik celých sociálně vyloučených lokalit, kde převažují byty společnosti RPG Byty. To je ukázka z materiálu Koncepce prevence kriminality statutárního města Karviná.

Mezi nejzávažnější kriminogenní faktory ve statutárním městě Karviná patří:
- vysoký počet nepřihlášených osob do bytů (velká kumulace v jednom bytě), jedná se o dlouhodobé návštěvy, převážně se jedná o byty RPG, s.r.o.

Problematika bezdomovectví
Mezi ohrožené osoby bezdomovectvím patří osoby
- které mají nejisté bydlení – tyto osoby jsou ohrožené vystěhováním (osoby obývající především byty RPG, s.r.o. nejsou schopny platit úhrady spojené s užíváním bytu, jelikož se nacházíme ve městě s vysokou nezaměstnaností a nízkou ekonomickou gramotností), osoby ohrožené domácím násilím

"Za významný zdroj koncentrace nepřizpůsobivých obyvatel je považováno dostupné bydlení v objektech majoritního vlastníka bytového fondu – RPG Byty, s.r.o."

Více naleznete zde:
Koncepce prevence kriminality statutárního města Karviná na léta 2012 – 2015, město Karviná

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.