Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Karviná - neslavná situace s byty RPG

Nájemníci bytů RPG ohroženi vystěhováním z důvodu vysokých nájmů, koncentrace nepřízpusobivých obyvatel v bytech společnosti RPG Byty a vznik celých sociálně vyloučených lokalit, kde převažují byty společnosti RPG Byty. To je ukázka z materiálu Koncepce prevence kriminality statutárního města Karviná.

Mezi nejzávažnější kriminogenní faktory ve statutárním městě Karviná patří:
- vysoký počet nepřihlášených osob do bytů (velká kumulace v jednom bytě), jedná se o dlouhodobé návštěvy, převážně se jedná o byty RPG, s.r.o.

Problematika bezdomovectví
Mezi ohrožené osoby bezdomovectvím patří osoby
- které mají nejisté bydlení – tyto osoby jsou ohrožené vystěhováním (osoby obývající především byty RPG, s.r.o. nejsou schopny platit úhrady spojené s užíváním bytu, jelikož se nacházíme ve městě s vysokou nezaměstnaností a nízkou ekonomickou gramotností), osoby ohrožené domácím násilím

"Za významný zdroj koncentrace nepřizpůsobivých obyvatel je považováno dostupné bydlení v objektech majoritního vlastníka bytového fondu – RPG Byty, s.r.o."

Více naleznete zde:
Koncepce prevence kriminality statutárního města Karviná na léta 2012 – 2015, město Karviná