Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Kancelář Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Místní organizace KSČM v Porubě nám bezplatně propůjčila svojí kancelář na každou první středu v měsíci od 16.-18.hod.
Kancelář je v Ostravě - Porubě Hlavní třída 557 /vchod ze dvora/,průchodem kolem prodejny "Pečiva".

Rozpis:
8.prosince 2010
5.ledna 2011
2.února 2011
2.března 2011

Pokud potřebujete informace, chcete uhradit členský příspěvek - těšíme se na Vás. Děkujeme také místní organizaci KSČM za pochopení a pomoc.

Helena Řegucká, místopředsedkyně SN BYTYOKD.CZ