Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Již 1758 nájemníků zaslalo společnosti RPG Byty svůj protinávrh

K dnešnímu dni již 1758 nájemníků bytů OKD (RPG) zaslalo společnosti RPG Byty svůj protinávrh. S nájemníky, kteří RPG zaslali své protinávrhy, bude RPG dále o smluvních podmínkách vyjednávat.

1633 nájemníků zatím na návrhy RPG vůbec nereagovalo a 143 dalších nájemníků návrh RPG Byty přímo odmítlo (tj. zřejmě bez protinávrhu). Celkem cca 3500 nájemníků tak návrh RPG nepřijalo. Tyto informace zazněly na dnešní tiskové konferenci RPG Byty.

Upozorňujeme, že ani vylepšený návrh od RPG Byty neřeší zásadní nedostatky a rizika pro nájemníky, které obsahoval jejich první návrh (od RPG Byty): negarantuje smluvně opravy, výměny oken apod. a umožňuje vlastníkovi jednostranně zvyšovat nájem bez ohledu na stav domu, či bytu a bez nutnosti budoucí dohody s nájemníkem. To může v budoucnu vést k jednostrannému navyšování nájmů nad úroveň místně obvyklých nájmů a to bez souhlasu nájemníka!!! Nájemníci, kteří takový návrh akceptují, si tak dobrovolně výrazně zhorší svou pozici.

Doporučujeme nájemníkům, kteří se doposud nerozhodli, jak postupovat, aby si znovu důkladně prostudovali hlavní závěry právní analýzy JUDr. Marvanové, případně celou tuto analýzu, konkrétně zde:
Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh č.2
Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy JUDr. Hany Marvanové, protinávrh č.1
Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG

Ohroženou skupinou jsou nájemníci se Smlouvami na dobu určitou, resp. Smlouvami na dobu určitou s doložkou automatického prodlužování, které byly uzavřeny před 31.3.2006, protože tyto smlouvy jsou dnes neplatné. Doporučujeme těmto nájemcům důkladně prostudovat uvedené závěry a doporučení naší právní analýzy. (Pokud se rozhodnete trvat na platnosti původního dekretu, ověřte nejprve, zda se nejedná o dekret s nájmem služebního bytu. Nájemcům, kteří nemají platné nájemní smlouvy/dekrety naše právní analýza doporučuje návrh RPG akceptovat)

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.