Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Jak reagovat na nové návrhy rozesílané RPG, protinávrh č.3

V této chvíli máme k dispozici 2 vzorové reakce RPG (z dnešního dne) na protinávrhy nájemníků:
1. reakce RPG v případě smlouvy na dobu neurčitou
2. reakce RPG v případě Smlouvy na dobu určitou podepsané po 31.3.2006
Podklady jsme poslali JUDr. Marvanové k právnímu posouzení.

Návrh odpovědi nájemce č.3 (31.1.2011), JUDr. Hana Marvanová:
VAR A: Dekret, smlouva na dobu neurčitou, formát MS Word
VAR B: Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním podepsaná po 31.3.2006, formát MS Word
VAR C: Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním podepsaná před 31.3.2006 s předchozím platným dekretem, formát MS Word

Komentář:
Varianty odpovědi pokrývají základní typy smluv. V případě varianty C doporučujeme nejprve individuální konzultaci s právníkem. Jedná se jen o návrhy možných odpovědí, konkrétní podobu přizpůsobte Vašim potřebám a Vašemu předchozímu protinávrhu.

Předběžné vyjádření:
1. V žádném případě neakceptujte návrh RPG na smlouvu na dobu určitou, pokud máte platnou smlouvu na dobu neurčitou!
2. Návrh RPG se smlouvou na dobu neurčitou a místně obvyklým nájmem -10 až -15%:
- po ukončení regulace se předpokládá postupný pokles současných tržních nájmů, výsledná úroveň může ležet někde v polovině mezi současnými tržními nájmy a nájmem po ukončení regulace.
- není zřejmé, jak a v jaké výši chce RPG stanovit toto místně obvyklé nájemné, cenové mapy nejsou k dispozici, není zřejmé, jak zohlední stav bytu a domu a budoucí pokles místně obvyklých nájmů
- nadále chybí jakákoli smluvní garance oprav

Právní analýza a další materiály byly financovány z členských příspěvků členů Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Děkujeme Vám, že jste se stali členy našeho sdružení nebo nám přispíváte ve formě sponzorských darů a spolupodílíte se tak na nutných nákladech.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související informace:
Nenechte si vnutit smlouvu na dobu určitou, doporučení Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ je nadále naprosto konzistentní
Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh č.2
Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy JUDr. Hany Marvanové, protinávrh č.1
Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG