Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Individuální podnět k zahájení řízení ve věci zneužívání dominantního postavení společnosti RPG Byty - vzor

Vzor Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ pro individuální podnět k UOHS k prošetření společnosti RPG Byty pro podezření ze zneužití svého postavení na trhu s nájemním bydlením v lokalitě ostravska. Individuální podněty zašlete prosím na níže uvedenou adresu. S pozdravem Roman Macháček, BYTYOKD.CZ.

Ing. Petr Rafaj
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika

Věc: Podnět k zahájení řízení ve věci zneužívání dominantního postavení společnosti RPG Byty na trhu s nájemním bydlením

Vážený pane předsedo,

Tímto podávám podnět k zahájení řízení se společností RPG Byty s.r.o., kvůli zneužití dominantního postavení na trhu s nájemním bydlením. Jsem nájemníkem/nájemnicí společnosti RPG Byty a domnívám se zejména, že požadováním příliš vysokého (excesivního) nájemného, které nemá ekonomické či jiné opodstatnění, se společnost dopouští (nejen v mém případě) zneužití svého dominantního postavení a svým jednáním se tedy dopouští protiprávního jednání ve smyslu § 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Dovoluji si Vám sdělit, že praktiky této společnosti se netýkají pouze mé osoby, ale jsou jimi zasaženy desetitisíce lidí v MS kraji.

Vážený pane předsedo, zdvořile Vás žádám, abyste se mým podnětem zabýval a poskytl ochranu oprávněným zájmům mým i zájmům desetitisíců nájemníků tím, že zahájíte řízení proti výše jmenované společnosti. Zároveň Vás žádám, abyste mě informoval o postupu Vašeho úřadu v této věci.

S pozdravem

František Patera

Datum
Podpis

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.