Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Důležité: Projevte souhlas se závazkem, který byl sjednán ve Váš prospěch!

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ připravilo pro nájemníky bytů OKD (RPG) formulář "Souhlas se závazkem ve prospěch třetího".

Z právního hlediska je důležité, aby nájemníci bytů OKD jednotlivě oficiálně projevili souhlas se závazkem, který byl v jejich prospěch sjednán při prodeji státního podílu ve společnosti OKD,a.s v roce 2004 (tj. předkupní právo za cenově zvýhodněných podmínek)!

Formulář byl po Výroční členské schůzi BYTYOKD.CZ doplněn o upřesnění bytu a odesílatele. Používejte tuto aktualizovanou verzi.

Instrukce:
Vytiskněte 2 krát uvedený formulář, vyplňte Vaše údaje, podepište a zašlete doporučeně s dodejkou na obě adresy uvedené na formuláři.

Přípravu formuláře financujeme z prostředků Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Děkujeme, že se s námi spolupodílíte na souvisejících nákladech.

S pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ

Aktuální verze formulářa souhlasu:
Formulář: Souhlas se závazkem ve prospěch třetího, formát pdf, verze 27.5.2011

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.