Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Důležité: Projevte souhlas se závazkem, který byl sjednán ve Váš prospěch!

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ připravilo pro nájemníky bytů OKD (RPG) formulář "Souhlas se závazkem ve prospěch třetího".

Z právního hlediska je důležité, aby nájemníci bytů OKD jednotlivě oficiálně projevili souhlas se závazkem, který byl v jejich prospěch sjednán při prodeji státního podílu ve společnosti OKD,a.s v roce 2004 (tj. předkupní právo za cenově zvýhodněných podmínek)!

Formulář byl po Výroční členské schůzi BYTYOKD.CZ doplněn o upřesnění bytu a odesílatele. Používejte tuto aktualizovanou verzi.

Instrukce:
Vytiskněte 2 krát uvedený formulář, vyplňte Vaše údaje, podepište a zašlete doporučeně s dodejkou na obě adresy uvedené na formuláři.

Přípravu formuláře financujeme z prostředků Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Děkujeme, že se s námi spolupodílíte na souvisejících nákladech.

S pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ

Aktuální verze formulářa souhlasu:
Formulář: Souhlas se závazkem ve prospěch třetího, formát pdf, verze 27.5.2011