Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Do 31.12.2010 je třeba RPG Byty doručit odpověď na jejich návrhy

Jak jsme již dříve upozorňovali, existují dvě základní možnosti, jak reagovat:

1. návrh RPG přijmout
2. návrh RPG nepřijmout a podat vlastní protinávrh dohody
Jednu z variant je třeba doručit společnosti RPG Byty do 31.12.2010. V případě, že by nájemník nijak nereagoval, mohlo by to být vykládáno jako jeho nezájem o jakoukoli dohodu.

Doporučujeme nájemníkům, kteří se doposud nerozhodli, jak postupovat, aby si znovu důkladně prostudovali hlavní závěry právní analýzy JUDr. Marvanové, případně celou tuto analýzu, konkrétně zde:
Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh č.2
Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy JUDr. Hany Marvanové, protinávrh č.1
Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG

Ohroženou skupinou jsou nájemníci se Smlouvami na dobu určitou, resp. Smlouvami na dobu určitou s doložkou automatického prodlužování, které byly uzavřeny před 31.3.2006, protože tyto smlouvy jsou dnes neplatné. Doporučujeme těmto nájemcům důkladně prostudovat uvedené závěry a doporučení naší právní analýzy. (Pokud se rozhodnete trvat na platnosti původního dekretu, ověřte nejprve, zda se nejedná o dekret s nájmem služebního bytu. Nájemcům, kteří nemají platné nájemní smlouvy/dekrety naše právní analýza doporučuje návrh RPG akceptovat)

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ