Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Do 31.12.2010 je třeba RPG Byty doručit odpověď na jejich návrhy

Jak jsme již dříve upozorňovali, existují dvě základní možnosti, jak reagovat:

1. návrh RPG přijmout
2. návrh RPG nepřijmout a podat vlastní protinávrh dohody
Jednu z variant je třeba doručit společnosti RPG Byty do 31.12.2010. V případě, že by nájemník nijak nereagoval, mohlo by to být vykládáno jako jeho nezájem o jakoukoli dohodu.

Doporučujeme nájemníkům, kteří se doposud nerozhodli, jak postupovat, aby si znovu důkladně prostudovali hlavní závěry právní analýzy JUDr. Marvanové, případně celou tuto analýzu, konkrétně zde:
Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh č.2
Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy JUDr. Hany Marvanové, protinávrh č.1
Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG

Ohroženou skupinou jsou nájemníci se Smlouvami na dobu určitou, resp. Smlouvami na dobu určitou s doložkou automatického prodlužování, které byly uzavřeny před 31.3.2006, protože tyto smlouvy jsou dnes neplatné. Doporučujeme těmto nájemcům důkladně prostudovat uvedené závěry a doporučení naší právní analýzy. (Pokud se rozhodnete trvat na platnosti původního dekretu, ověřte nejprve, zda se nejedná o dekret s nájmem služebního bytu. Nájemcům, kteří nemají platné nájemní smlouvy/dekrety naše právní analýza doporučuje návrh RPG akceptovat)

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.