Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Diskuse se zástupci vlastníků nepřinesla nic nového

Byli jsme přizváni jako zástupci nájemníků v bytech OKD k diskusi na téma "Sociální aspekty života v pronájmu v moravskoslezském regionu". Akce se uskutečnila 1.11.2010 od 10-13:45 hod.

Forma akce, ani složení pozvaných účastníků rozhodně neodpovídalo naší původní dohodě s poslankyní Kristinou Kočí, přesto jsme se rozhodli akce zůčastnit.

Shrnutí podstatného:
1. Od zástupců RPG (ředitel Aksich) jsme se nic nového nedozvěděli.
Zvýšení nájmů v roce 2011 nájemníkům bytů OKD neoznámili, protože v této věci stále nemají jasno a momentálně údajně propočítávají možnosti, konkrétní čísla zatím nemají k dispozici.
Na naše otázky, ke kterým jsme téměř neměli prostor, odpovídali zástupci RPG jen vyhýbavě. Místo konkrétních odpovědí jsme byli nuceni desítky minut sledovat prezentaci úspěchů RPG při renovaci bytového fondu.
Zástupci vlastníků (zejména RPG Real Estate, CPI Group) projevovali velký zájem o poskytování tzv. sociálního bydlení (a s tím související podporu státu v této oblasti).

2. Rizika novely občanského zákoníku pro nájemníky bytů OKD
Informovali jsme přítomné, včetně náměstka ministra pro místní rozvoj, o rizicích novely občanského zákoníku pro nájemníky bytů OKD: výpověď bez udání důvodů, omezení přechodu nájmů,... a trvali jsme na tom, abychom se mohli účastnit připomínkového řízení. Dohodli jsme se, že zašleme naše připomínky náměstkovi ministra pro místní rozvoj.

3. Seznámili jsme přítomné s historií kauzy bytů OKD, protiprávním vložení bytového fondu do společnosti OKD,a.s. v roce 1990 a podezřelém dokončení privatizace v roce 2004, kdy vlastníci obdrželi nedovolenou veřejnou podporu ve výši desítek miliard Kč. Nyní by vlastníci chtěli s byty, které získali prakticky zadarmo, tržně podnikat bez jakýchkoli omezení - to považujeme za nemravné. Informovali jsme přítomné, že pokládáme také za naprosto nemravné, jak se vlastníci bytů OKD (Z.Bakala) následně zachovali k nájemníkům těchto bytů na Kladensku (které navíc získali zdarma!) a že obdobný scénář hrozí i v naší lokalitě.
Náš časový prostor byl ale velmi omezen.

4. Představili jsme naši vizi řešení kauzy bytů OKD přítomným zástupcům RPG, stručně:
VAR1: prodej bytového fondu nájemníkům, kteří o to projeví zájem, převod zbylého bytového fondu na obce
VAR2: převod celého bytového fondu OKD na obce
VAR3: vrácení nedovolené veřejné podpory ve výši desítek miliard Kč státu včetně úroků
VAR4: odstoupení státu od Smlouvy o prodeji OKD z roku 2004.
Naše sdružení preferuje variantu1

Celkový dojem z akce: PR akce RPG, kde si všichni přítomní, kromě našeho sdružení, v podstatě poklidně společně notovali.
Z celkového časového prostoru jsme dostali k dispozici cca 20 min.
Akce tak odpovídala našemu původnímu předpokladu.

Akce byla organizována Kristinou Kočí (Věci veřejné, strana sponzorovaná Z. Bakalou).

s pozdravem
Roman Macháček, předseda BYTYOKD.CZ

Seznam pozvaných (neodpovídá přesně přítomným):
ČSSD: Lubomír Zaorálek, Jaroslav Palas
ODS: Pavel Drobil, Jaroslav Krupka
TOP09: Pavol Lukša
Věci veřejné: Kristýna Kočí

Ministerstvo pro místní rozvoj: Kamil Jankovský (VV)
RPG Real Estate: Tony Aksich (generální ředitel), Petr Handl (ředitel vnějších vztahů) - zástupci vlastníka 44 000 bytů OKD
CPI Group: Zděnek Havelka (generální ředitel) - zástupce vlastníka bytů v Třinci
OSMD: Tomislav Šimeček (občanské sdružení majitelů domů)
SON: Milan Taraba
Agentura pro začleňování v romských komunitách: Martin Šimáček
Vzájemné soužití: Kumar Vishwanathan (pomáhající v problémech menšin)
Centrom, o.s.: Ivana Neséthová (staví sociální byty v rámci programu svépomoci nájemníků)
Zástupce romské komunity: Milan Ferenc (člen poradního orgánu vlády pro záležitosti menšin)
Místní zastupitelstvo: Fratišek Chobot
Ostravská univerzita: Pavel Bednář

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ: Roman Macháček