Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Členský poplatek pro rok 2010

Vážení členové sdružení a příznivci,
Pro rok 2010 byla stanovena výše členského poplatku ve výši 500,- Kč, tato částka platí pro nové i stávající členy. (Tato částka byla odhlasována na Výroční členské schůzi našeho sdružení, která se konala 8. prosince 2009)

Detailní informace o Výroční členské schůzi včetně naší Výroční zprávy zveřejníme v nejbližších dnech. Pokud Vám to Vaše finanční situace nedovoluje, můžete uhradit členský poplatek ve dvou splátkách.

Bližší informace naleznete zde:Návod

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu našemu společnému snažení.
S pozdravem
Roman Macháček

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ