Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Členský poplatek pro rok 2010

Vážení členové sdružení a příznivci,
Pro rok 2010 byla stanovena výše členského poplatku ve výši 500,- Kč, tato částka platí pro nové i stávající členy. (Tato částka byla odhlasována na Výroční členské schůzi našeho sdružení, která se konala 8. prosince 2009)

Detailní informace o Výroční členské schůzi včetně naší Výroční zprávy zveřejníme v nejbližších dnech. Pokud Vám to Vaše finanční situace nedovoluje, můžete uhradit členský poplatek ve dvou splátkách.

Bližší informace naleznete zde:Návod

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu našemu společnému snažení.
S pozdravem
Roman Macháček

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.