Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Bakala utopil v neúspěšné arbitráži se státem 10 mil. Kč

Bakalova společnost RPG Industries SE musí státu uhradit náklady související s arbitráží o neplatnost výpovědi článku 7.6 (d) Smlouvy o prodeji OKD. Jedná o částku ve výši přibližně 10 mil. Kč (poplatek za zahájení rozhodčího řízení je přibližně 8.9 mil. Kč, další 1 mil. Kč představuje paušální poplatek za náklady rozhodčího soudu).

Bakalova společnost RPG Industries SE oznámila Ministerstvu financí dopisem ze dne 29.6.2009, že jednostranně Vypovídá závazek 7.6 (d) Smlouvy o prodeji OKD, tj. předkupní právo pro nájemníky bytů OKD za cenově zvýhodněných podmínek.

Ministerstvu financí v té době "radila" advokátní kancelář Allen & Overy, která ve svém právním stanovisku Ministerstvu doporučovala, aby se do žádné arbitráže s Bakalovou společností nepouštělo, protože výpověď je údajně platná a naděje na úspěch státu ve sporu je malá.

V říjnu 2009 Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odhalilo, že advokátní kancelář Allen & Overy pracovala také pro protistranu, tedy Bakalovu skupinu. Ministerstvo financí následně, po opakovaných stížnostech SN BYTYOKD.CZ, vyměnilo právní kancelář, která jej zastupuje v této kauze, a 4.listopadu 2009 konečně podalo určovací žalobu. Tím byla zahájena arbitráž s RPG Industries SE.

25. března 2010 Bakalova společnost uznala určovací žalobu Ministerstva financí a vycouvala tak z arbitráže.

POZN: hlavní důvody odstoupení RPG Industries SE z arbitráže zřejmě souvisí s rizikem možné výpovědi Smlouvy ze strany státu a také se stížností BYTYOKD.CZ na nedovolenou veřejnou podporu.

Jedná se tak o totální prohru Bakalovy podnikatelské skupiny v tomto dílčím sporu se státem a nájemníky bytů OKD.

Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Důležité související informace chronologicky:
4.11.2009:Ministerstvo financí se vložilo do sporu o byty OKD, Euro.cz
22.10.2009:Allen & Overy radí státu i RPG, Euro.cz
21.10.2009:BYTYOKD.CZ odhalilo závažný střet zájmů v kauze bytů OKD!
29.9.2009:V kauze bytů OKD hrozí vážná újma pro nájemce více než 43 tisíc bytů i pro stát
18.9.2009:RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek ze Smlouvy o prodeji akcií OKD sjednaný ve prospěch nájemníků !

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.