Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Bakala utopil v neúspěšné arbitráži se státem 10 mil. Kč

Bakalova společnost RPG Industries SE musí státu uhradit náklady související s arbitráží o neplatnost výpovědi článku 7.6 (d) Smlouvy o prodeji OKD. Jedná o částku ve výši přibližně 10 mil. Kč (poplatek za zahájení rozhodčího řízení je přibližně 8.9 mil. Kč, další 1 mil. Kč představuje paušální poplatek za náklady rozhodčího soudu).

Bakalova společnost RPG Industries SE oznámila Ministerstvu financí dopisem ze dne 29.6.2009, že jednostranně Vypovídá závazek 7.6 (d) Smlouvy o prodeji OKD, tj. předkupní právo pro nájemníky bytů OKD za cenově zvýhodněných podmínek.

Ministerstvu financí v té době "radila" advokátní kancelář Allen & Overy, která ve svém právním stanovisku Ministerstvu doporučovala, aby se do žádné arbitráže s Bakalovou společností nepouštělo, protože výpověď je údajně platná a naděje na úspěch státu ve sporu je malá.

V říjnu 2009 Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odhalilo, že advokátní kancelář Allen & Overy pracovala také pro protistranu, tedy Bakalovu skupinu. Ministerstvo financí následně, po opakovaných stížnostech SN BYTYOKD.CZ, vyměnilo právní kancelář, která jej zastupuje v této kauze, a 4.listopadu 2009 konečně podalo určovací žalobu. Tím byla zahájena arbitráž s RPG Industries SE.

25. března 2010 Bakalova společnost uznala určovací žalobu Ministerstva financí a vycouvala tak z arbitráže.

POZN: hlavní důvody odstoupení RPG Industries SE z arbitráže zřejmě souvisí s rizikem možné výpovědi Smlouvy ze strany státu a také se stížností BYTYOKD.CZ na nedovolenou veřejnou podporu.

Jedná se tak o totální prohru Bakalovy podnikatelské skupiny v tomto dílčím sporu se státem a nájemníky bytů OKD.

Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Důležité související informace chronologicky:
4.11.2009:Ministerstvo financí se vložilo do sporu o byty OKD, Euro.cz
22.10.2009:Allen & Overy radí státu i RPG, Euro.cz
21.10.2009:BYTYOKD.CZ odhalilo závažný střet zájmů v kauze bytů OKD!
29.9.2009:V kauze bytů OKD hrozí vážná újma pro nájemce více než 43 tisíc bytů i pro stát
18.9.2009:RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek ze Smlouvy o prodeji akcií OKD sjednaný ve prospěch nájemníků !